Vietnamese Business Directory Houston

12112 Bellaire Blvd., Ste 2
Houston, TX 77072
Direct: 832-465-6197
Office: 832-970-0358
10515 Bellaire Blvd, Ste E
Houston, TX 77072
Tel. 281-771-8850
13438 Bellaire Blvd Ste #1 Houston, Texas 77083
Cell: 832-407-2668
5205 S. Mason Rd, Ste 170
Katy, TX 77450
Tel. 281-800-1460
KM Sign 2
9600 Westpark Dr
Houston, TX 77063
10925 Beechnut St, Ste A104
Houston, TX 77072
* Watch TV Shows *
11209 Bellaire Blvd, Ste C-17B
Houston, TX 77072
Tel:713-885-5857
Tiffanie Thu Nguyen
Dignity Memorial
832-566-6321
Ryan Tran
Quality Mgt. System (QMS)
Development ISO 9001/API
Tel: 832-499-8229
Asian Business Directory
Stephanie Thanh Nguyễn
832-782-3243
tp_graphicdesign@yahoo.com
Tel:832-783-3243
Dr Duong MD, PA
Dr. Giao Dương
12000 Richmond Ave, Ste 320
Tel: 281-741-0260
5704 S. Gessner, Ste D
Houston, TX 77036
Paul Nguyen
Credit Card Machine
Cell: 713-992-6820
Nails & Hair Salons POS Systems
Hair & Nails Salon POS Software
11205 Bellaire Blvd, Ste B33
Houston, TX 77072
Tel:713-988-1425
OCEAN STAR AGENCY
(AUTO, HOME, MEDICARE – has many insurance companies for car, home and Medicare)
Hiếu Chạy Giây
Hieu Nguyen
Chuyên Chạy Giây
Network & Điện Thoại
Cell: 713-823-5188
Saver Merchant Solutions
Kevin Huy Tran
832-885-5791
Jennifer Professional Massage Therapeutic
Tel:281-813-1135
Customer Information System
Cho các Văn Phòng Bảo Hiểm
We have 12 convenient locations
Central City Automatics LLC
Automated doors and access controls
18906 FM 529, Ste G
Cypress, TX 77433
Tel: 713-517-1492
Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam
Thái Trương Realtor
CeLL: 281-701-5117
4500 TX-6, Sugar Land, TX 77478
Tel: 832-224-6818
Two convenient locations.
www.vonglawfirm.com
11210 Bellaire Blvd, #148
Houston, TX 77072
Merchant Service Group
Giới thiệu chuyên viên máy Credit Card: 281-813-1135
Sunny Rock International
10641 S. Sam Houston Pkwy W.
Houston, TX 77071
Independent Gift Card System.
You own it. You sell it.
No payment. No bank.
Dạy kèm tại gia
Tel: 832-709-8147 (Phúc) - 832-709-5793 (Nhi)
10613 Bellaire Blvd. Ste A-120
Houston, TX 77072
Tel:281-498-1888
Tel:281-813-1135
Điều hành phòng Game trật tự và dễ dàng
Tel: 281-813-1135
Sam Cargo Express
10600 Bellaire Blvd. Ste 137
Houston, TX 77072
Tel: 346-229-5685
Texas United Realty
10920 Grant Road
Houston, TX 77070
Thien Loc
Bus: 832-664-8597
Cell: 713-670-6688
4502 Riverstone Blvd, Ste 605
Missouri City, TX 77459
ABTV 21.12
Houston ABTV 21.12 Television
ABTV 21.12
Minh Trương - Senior Partner
New York Life
Tel: 832-995-7575
Christopher Trung Truong
1223 Antoine Dr.
Houston, TX 77055
Tel: 281-650-2352
Legacy Community Health
Dr. Vian Nguyen, MD
OB/GYN & Maternity
832-786-3432

SECURITY     (Tìm dịch vụ theo cá nhân)

Index: A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
4l Security Camera Repair And Service

3418 BROADWAY ST, STE C, HOUSTON
Điện thoại: 281-650-5978

AAA Security Camera Repair and Service
(Bảo Vệ An Toàn Bằng Máy Thâu Hình - Thiết kế hệ thống an ninh mới, sửa chữa cho nhà và cơ sở thương mại)


Điện thoại: 713-303-7202

Adom 4 Electronics
(Bảo Vệ An Toàn Bằng Máy Thâu Hình - Hệ thống thâu hình an ninh cho nhà và thương mại)

11205 BELLAIRE BLVD, HOUSTON
Điện thoại: 832-212-2263

Anthony Nguyễn - USA Alarm
(Bảo Vệ An Toàn Bằng Hệ Thống Báo Động - Hệ thống báo động tại gia)

10900 NORTHWEST FREEWAY, STE 128, HOUSTON
Điện thoại: 832-275-3308

Cảnh Sát Security Patrol Services
(Bảo Vệ An Toàn Bằng Trực Gác - Cảnh Sát Security Patrol Services cung cấp dịch vụ an ninh với các nhân viên sắc phục cho các cơ cở thương mại và tư gia. Xin vào xem các dịch vụ do chúng tôi cung cấp tại www.canhsatpatrol.org. Giấy phép của Texas Private Security Bureau (PSB) số B-17610.)

5700 BROOKGLEN DR, STE 530, HOUSTON
Điện thoại: 832-287-3670, 832-382-8822

HD Security Camera
(Bảo Vệ An Toàn Bằng Máy Thâu Hình - Lắp máy quay phim an toàn cho tư gia và cơ sở thương mại)

8388 W SAM HOUSTON PKWY S, STE 172, HOUSTON
Điện thoại: 832-672-6156

Hoan Phạm - Central Security Group
(Bảo Vệ An Toàn Bằng Hệ Thống Báo Động - Gắn hệ thống báo động cho nhà và tiệm)

888 W SAM HOUSTON PKWY S, STE 170, HOUSTON
Điện thoại: 281-435-4690

Johnathan Cao - Alarmtek
(Bảo Vệ An Toàn Bằng Hệ Thống Báo Động - Gắn hệ thống báo động nhà và cơ sở thương mại)

1142 SUSSEX TRAIL, PEARLAND
Điện thoại: 713-306-0525

Johnny - NT Security USA
(Bảo Vệ An Toàn Bằng Máy Thâu Hình - Đặt máy thu hình cho tư gia, cơ sở thương mại xem từ tiệm hay từ nhà và các nơi khác qua mạng thông tin toàn cầu. Ra vào cửa bằng thẻ) www.ntsecurityusa.net

10600 BELLAIRE BLVD, STE 113, HOUSTON
Điện thoại: 281-568-3388, 713-548-6944

Kim Security
(Bảo Vệ An Toàn Bằng Trực Gác - Bảo vệ an ninh bằng trực gác)

4837 KINGLET, HOUSTON
Điện thoại: 713-723-8916

Kỳ Phạm - USA Alarm
(Bảo Vệ An Toàn Bằng Hệ Thống Báo Động - Hệ thống báo động tại gia)

10900 NORTHWEST FREEWAY, STE 128, HOUSTON
Điện thoại: 713-535-2232

Paul Clement - US Electronics
(Bảo Vệ An Toàn Bằng Hệ Thống Báo Động - Đại diện Security Alarm cho US Alarm, ADT, và Central Alarm. Gắn máy thu hình cho các cơ sở thương mại và tư gia)


Điện thoại: 832-531-1771

Paul Clement - US Electronics
(Bảo Vệ An Toàn Bằng Máy Thâu Hình - Đại diện Security Alarm cho US Alarm, ADT, và Central Alarm. Gắn máy thu hình cho các cơ sở thương mại và tư gia)


Điện thoại: 832-531-1771

Randr
(Bảo Vệ An Toàn Bằng Máy Thâu Hình - Gắn máy thu hình cho tư gia và cơ sở thương mại, Định giá miễn phí, CCTV, DVR)

9700 HARWIN DR, STE 205, HOUSTON
Điện thoại: 832-273-1696

Robin Melendez - Central Security Group
(Bảo Vệ An Toàn Bằng Hệ Thống Báo Động - Hệ thống bảo vệ an ninh cho nhà hoặc cơ sở thương mại miễn phí. Cho biết nếu bạn tìm thấy tôi trên vnMetro.com, bạn sẽ được giá đặc biệt)


Điện thoại: 832-343-1904

Sơn Hoàng - Security Camera Alarm Systems
(Bảo Vệ An Toàn Bằng Hệ Thống Báo Động - Hệ thống báo động thu hình)

13480 VETERANS MEMORIAL DR, STE C1, HOUSTON
Điện thoại: 281-673-3096, 281-773-0014

Texas Professional Security Southern Branch
(Bảo Vệ An Toàn Bằng Trực Gác - Cung cấp các dịch vụ kiểm soát an ninh sắc phục chuyên nghiệp và nhân viên an ninh tại các nơi trong vùng Houston)

9720 BEECHNUT ST, STE 285, HOUSTON
Điện thoại: 713-384-6915

USA Alarm
(Bảo Vệ An Toàn Bằng Hệ Thống Báo Động - )

11528 BELLAIRE BLVD, STE B, HOUSTON
Điện thoại: 832-275-3308, 281-564-3888

vnMetro.com - Các cơ sở thương mại Việt Nam tại Houston         Về Trang Đầu