Vietnamese Business Directory Houston

12112 Bellaire Blvd., Ste 2
Houston, TX 77072
Direct: 832-465-6197
Office: 832-970-0358
10515 Bellaire Blvd, Ste E
Houston, TX 77072
Tel. 281-771-8850
13438 Bellaire Blvd Ste #1 Houston, Texas 77083
Cell: 832-407-2668
5205 S. Mason Rd, Ste 170
Katy, TX 77450
Tel. 281-800-1460
KM Sign 2
9600 Westpark Dr
Houston, TX 77063
10925 Beechnut St, Ste A104
Houston, TX 77072
* Watch TV Shows *
11209 Bellaire Blvd, Ste C-17B
Houston, TX 77072
Tel:713-885-5857
Legacy Community Health
Dr. Vian Nguyen, MD
OB/GYN & Maternity
832-786-3432
Christopher Trung Truong
1223 Antoine Dr.
Houston, TX 77055
Tel: 281-650-2352
Asian Business Directory
Stephanie Thanh Nguyễn
832-782-3243
tp_graphicdesign@yahoo.com
Tel:832-783-3243
Dr Duong MD, PA
Dr. Giao Dương
12000 Richmond Ave, Ste 320
Tel: 281-741-0260
5704 S. Gessner, Ste D
Houston, TX 77036
Paul Nguyen
Credit Card Machine
Cell: 713-992-6820
Nails & Hair Salons POS Systems
Hair & Nails Salon POS Software
11205 Bellaire Blvd, Ste B33
Houston, TX 77072
Tel:713-988-1425
OCEAN STAR AGENCY
(AUTO, HOME, MEDICARE – has many insurance companies for car, home and Medicare)
Hiếu Chạy Giây
Hieu Nguyen
Chuyên Chạy Giây
Network & Điện Thoại
Cell: 713-823-5188
Saver Merchant Solutions
Kevin Huy Tran
832-885-5791
Land for sale at Wilcrest & Westpark
Tel:281-813-1135
Customer Information System
Cho các Văn Phòng Bảo Hiểm
We have 12 convenient locations
Central City Automatics LLC
Automated doors and access controls
18906 FM 529, Ste G
Cypress, TX 77433
Tel: 713-517-1492
Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam
Thái Trương Realtor
CeLL: 281-701-5117
4500 TX-6, Sugar Land, TX 77478
Tel: 832-224-6818
Two convenient locations.
www.vonglawfirm.com
11210 Bellaire Blvd, #148
Houston, TX 77072
Merchant Service Group
Giới thiệu chuyên viên máy Credit Card: 281-813-1135
Sunny Rock International
10641 S. Sam Houston Pkwy W.
Houston, TX 77071
Independent Gift Card System.
You own it. You sell it.
No payment. No bank.
Dạy kèm tại gia
Tel: 832-709-8147 (Phúc) - 832-709-5793 (Nhi)
10613 Bellaire Blvd. Ste A-120
Houston, TX 77072
Tel:281-498-1888
Tel:281-813-1135
Điều hành phòng Game trật tự và dễ dàng
Tel: 281-813-1135
Sam Cargo Express
10600 Bellaire Blvd. Ste 137
Houston, TX 77072
Tel: 346-229-5685
Texas United Realty
10920 Grant Road
Houston, TX 77070
Thien Loc
Bus: 832-664-8597
Cell: 713-670-6688
4502 Riverstone Blvd, Ste 605
Missouri City, TX 77459
ABTV 21.12
Houston ABTV 21.12 Television
ABTV 21.12
Minh Trương - Senior Partner
New York Life
Tel: 832-995-7575

PHONE     (Tìm dịch vụ theo cá nhân)

Index: A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Ats Voip Service

8433 FM 1464 RD L10, HOUSTON
Điện thoại: 713-965-6446

Birch Telecom
(Điện Thoại Cầm Tay - Birch Telecom cung cấp các dịch vụ điện thoại khu vực và viễn liên, và dịch vụ Internet cho toàn vùng Houston. Thiết lập đường giây T1, DSL, PRI và các đường giây truyền thông cao tải)

363 N SAM HOUSTON PKWY, STE 1240, HOUSTON
Điện thoại: 281-272-7084, 281-635-2054

Cell 4 Less
(Điện Thoại Cầm Tay - Mua bán đổi các loại điện thoại hiệu T Mobile, Simple Mobile, Boost, vv... Trả tiền thuê tại tiệm.)

4025 HWY 6 N, STE 105A, HOUSTON
Điện thoại: 832-560-1177

Cellular2go (1)
(Điện Thoại Cầm Tay - Chuyên về dịch vụ điện thoại cầm tay)

10737 KINGSPOINT, STE A, HOUSTON
Điện thoại: 713-378-9181, 832-643-0911

Cellular2go (2)
(Điện Thoại Cầm Tay - Chuyên về dịch vụ điện thoại cầm tay)

12313 BELLAIRE BLVD, STE G, HOUSTON
Điện thoại: 713-378-9181, 281-530-3350

Celtex, Inc.
(Điện Thoại Cầm Tay - Ðiện thoại cầm tay, máy nhắn tin)

11507 BELLAIRE BLVD, HOUSTON
Điện thoại: 281-988-7400

Comcast Authorized Dealer
(Điện Thoại Cầm Tay - Đại lý Comcast Xfinity. Điện thoại nhà, đường dây Internet nhanh, Cable TV)

13219 BELLAIRE BLVD, HOUSTON
Điện thoại: 281-818-8233

CQ Wireless (1)
(Điện Thoại Cầm Tay - Các loại điện thoại cầm tay, nhiều chương trình tiết kiệm, quà tặng tại tiệm khi mở đường dây)

12002 VETERANS MEMORIAL, STE D, HOUSTON
Điện thoại: 281-880-8898

CQ Wireless (2)
(Điện Thoại Cầm Tay - Các loại điện thoại cầm tay, nhiều chương trình tiết kiệm, quà tặng tại tiệm khi mở đường dây)

9798 BELLAIRE BLVD, STE E, HOUSTON
Điện thoại: 713-777-8389

CQ Wireless (3)
(Điện Thoại Cầm Tay - Các loại điện thoại cầm tay, nhiều chương trình tiết kiệm, quà tặng tại tiệm khi mở đường dây)

2600 TRAVIS, STE 8, HOUSTON
Điện thoại: 713-528-3509

CQ Wireless (4)
(Điện Thoại Cầm Tay - Các loại điện thoại cầm tay, nhiều chương trình tiết kiệm, quà tặng tại tiệm khi mở đường dây)

1412 ELDRIDGE PKWY, HOUSTON
Điện thoại: 281-597-8898

Global Wireless Solutions, Inc. (1)
(Điện Thoại Cầm Tay - Kevin Nguyễn - Mở đường dây máy nhắn tin, điện thoại cầm tay )

11209 BELLAIRE BLVD, HOUSTON
Điện thoại: 281-530-8184

Global Wireless Solutions, Inc. (2)
(Điện Thoại Cầm Tay - Mở đường dây máy nhắn tin, điện thoại cầm tay )

4543 FM 1960 WEST, HOUSTON
Điện thoại: 281-880-8585

Hoàng Dũng - Unlimited Auto Sound
(Điện Thoại Cầm Tay - Mở đường dây cho điện thoại cầm tay và máy nhắn tin)

2600 TRAVIS, STE 8, HOUSTON
Điện thoại: 713-528-3509

InTouch Wireless
(Điện Thoại Cầm Tay - Điện thoại cầm tay, phụ tùng, làm điện)

4371 HWY 6 NORTH, HOUSTON
Điện thoại: 281-345-0700

JP Wireless Mobile
(Điện Thoại Cầm Tay - Chuyên về dịch vụ điện thoại cầm tay - Tặng thêm điện thoại)

11210 BELLAIRE BLVD, STE 143, HOUSTON
Điện thoại: 281-568-9888

Mercury Communications (1)
(Điện Thoại Cầm Tay - Các loại điện thoại cầm tay mới nhất, sửa chữa và phụ tùng)

13480 VETERANS MEMORIAL, STE C1, HOUSTON
Điện thoại: 281-893-9320

Mercury Communications (2)
(Điện Thoại Cầm Tay - Các loại điện thoại cầm tay mới nhất, sửa chữa và phụ tùng)

11205 BELLAIRE BLVD, HOUSTON
Điện thoại: 281-933-2373

Mobile Home Wireless
(Điện Thoại Cầm Tay - Bán, sửa, đổi máy nhắn tin, điện thoại cầm tay)

11209 BELLAIRE BLVD, STE C16, HOUSTON
Điện thoại: 281-568-6694

Omely Telecom
(Điện Thoại Cầm Tay - Điện thọai viễn liên)

8282 BELLAIRE, STE 117, HOUSTON
Điện thoại: 832-768-0681, 1-866-587-1938

Servcelfone Paging (1)
(Điện Thoại Cầm Tay - Bán, sửa, đổi máy nhắn tin, điện thoại cầm tay)

2830 TRAVIS, STE D, HOUSTON
Điện thoại: 713-526-9030

Servcelfone Paging (2)
(Điện Thoại Cầm Tay - Bán, sửa, đổi máy nhắn tin, điện thoại cầm tay)

4400 SOUTH LOOP EAST, HOUSTON
Điện thoại: 713-738-6867

Snake Eye Wireless (1)
(Điện Thoại Cầm Tay - Ðiện thoại và phụ tùng)

7100 HARWIN DR, HOUSTON
Điện thoại: 713-278-9888

Snake Eye Wireless (1)
(Điện Thoại Cầm Tay - Ðiện thoại và phụ tùng)

9788 BELLAIRE BLVD, STE B, HOUSTON
Điện thoại: 713-988-7227

TDD Wireless
(Điện Thoại Cầm Tay - T-Mobile, trả tiền điện thoại)

13217 BELLAIRE BLVD, HOUSTON
Điện thoại: 281-933-4300

Tddwireless
(Điện Thoại Cầm Tay - T-Mobile, sửa chữa, mở khóa điện thoại, trả tiền sừ dụng điện thoại)

13217 BELLAIRE BLVD, SUGAR LANE
Điện thoại: 281-933-4300

Telecom Wireless Services (1)
(Điện Thoại Cầm Tay - Bán và sửa chữa điện thoại cầm tay và máy nhắn tin)

12138 BELLAIRE BLVD, HOUSTON
Điện thoại: 281-568-6000

Telecom Wireless Services (2)
(Điện Thoại Cầm Tay - Bán và sửa chữa điện thoại cầm tay và máy nhắn tin)

11205 BELLAIRE, STE 9, HOUSTON
Điện thoại: 832-328-1300

Telecom Wireless Services (3)
(Điện Thoại Cầm Tay - Bán và sửa chữa điện thoại cầm tay và máy nhắn tin)

8300 W SAM HOUSTON PKWY, HOUSTON
Điện thoại: 281-564-5300

Telecom Wireless Services (4)
(Điện Thoại Cầm Tay - Bán và sửa chữa điện thoại cầm tay và máy nhắn tin)

12148 BELLAIRE BLVD, HOUSTON
Điện thoại: 281-564-6108

Unlimited Auto Sound
(Điện Thoại Cầm Tay - Bán, sửa, đổi máy nhắn tin, điện thoại cầm tay)

2600 TRAVIS, STE 8, HOUSTON
Điện thoại: 713-528-3509

vnMetro.com - Các cơ sở thương mại Việt Nam tại Houston         Về Trang Đầu