Vietnamese Business Directory Houston

12112 Bellaire Blvd., Ste 2
Houston, TX 77072
Direct: 832-465-6197
Office: 832-970-0358
10515 Bellaire Blvd, Ste E
Houston, TX 77072
Tel. 281-771-8850
13438 Bellaire Blvd Ste #1 Houston, Texas 77083
Cell: 832-407-2668
5205 S. Mason Rd, Ste 170
Katy, TX 77450
Tel. 281-800-1460
KM Sign 2
9600 Westpark Dr
Houston, TX 77063
10925 Beechnut St, Ste A104
Houston, TX 77072
* Watch TV Shows *
11209 Bellaire Blvd, Ste C-17B
Houston, TX 77072
Tel:713-885-5857
Legacy Community Health
Dr. Vian Nguyen, MD
OB/GYN & Maternity
832-786-3432
Christopher Trung Truong
1223 Antoine Dr.
Houston, TX 77055
Tel: 281-650-2352
Asian Business Directory
Stephanie Thanh Nguyễn
832-782-3243
tp_graphicdesign@yahoo.com
Tel:832-783-3243
Dr Duong MD, PA
Dr. Giao Dương
12000 Richmond Ave, Ste 320
Tel: 281-741-0260
5704 S. Gessner, Ste D
Houston, TX 77036
Paul Nguyen
Credit Card Machine
Cell: 713-992-6820
Nails & Hair Salons POS Systems
Hair & Nails Salon POS Software
11205 Bellaire Blvd, Ste B33
Houston, TX 77072
Tel:713-988-1425
OCEAN STAR AGENCY
(AUTO, HOME, MEDICARE – has many insurance companies for car, home and Medicare)
Hiếu Chạy Giây
Hieu Nguyen
Chuyên Chạy Giây
Network & Điện Thoại
Cell: 713-823-5188
Saver Merchant Solutions
Kevin Huy Tran
832-885-5791
Land for sale at Wilcrest & Westpark
Tel:281-813-1135
Customer Information System
Cho các Văn Phòng Bảo Hiểm
We have 12 convenient locations
Central City Automatics LLC
Automated doors and access controls
18906 FM 529, Ste G
Cypress, TX 77433
Tel: 713-517-1492
Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam
Thái Trương Realtor
CeLL: 281-701-5117
4500 TX-6, Sugar Land, TX 77478
Tel: 832-224-6818
Two convenient locations.
www.vonglawfirm.com
11210 Bellaire Blvd, #148
Houston, TX 77072
Merchant Service Group
Giới thiệu chuyên viên máy Credit Card: 281-813-1135
Sunny Rock International
10641 S. Sam Houston Pkwy W.
Houston, TX 77071
Independent Gift Card System.
You own it. You sell it.
No payment. No bank.
Dạy kèm tại gia
Tel: 832-709-8147 (Phúc) - 832-709-5793 (Nhi)
10613 Bellaire Blvd. Ste A-120
Houston, TX 77072
Tel:281-498-1888
Tel:281-813-1135
Điều hành phòng Game trật tự và dễ dàng
Tel: 281-813-1135
Sam Cargo Express
10600 Bellaire Blvd. Ste 137
Houston, TX 77072
Tel: 346-229-5685
Texas United Realty
10920 Grant Road
Houston, TX 77070
Thien Loc
Bus: 832-664-8597
Cell: 713-670-6688
4502 Riverstone Blvd, Ste 605
Missouri City, TX 77459
ABTV 21.12
Houston ABTV 21.12 Television
ABTV 21.12
Minh Trương - Senior Partner
New York Life
Tel: 832-995-7575

CHO VAY TIỀN     (Tìm dịch vụ theo cá nhân)

Judy C. Sakata - 24/7 Mortgage
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Công ty cho vay tiền lớn nhất vùng Southwest. Tái tài trợ, rút vốn, cho mượn tiền)

13438 BELLAIRE BLVD, STE 1, HOUSTON
Điện thoại: 832-407-2668, 713-588-8652

Luke Đinh Realty & Mortgage
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Vay tiền, tài trợ, tái tài trợ, mua bán nhà, đất, cơ sở thương mại)

12112 BELLAIRE BLVD, STE 2, HOUSTON
Điện thoại: 832-465-6197

Index: A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
12 Lone Star - Commercial Real Estate & Loan Construction
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Bán, mua, xây cất các cơ sở đầu tư quốc tế. Mua, tái tài trợ, thế chấp, đầu tư, nhà mới)

4202 BOONE, HOUSTON
Điện thoại: 832-798-3059

1st Interstate Mortgage Company
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Tài trợ địa ốc)

6666 HARWIN DR, STE 460, HOUSTON
Điện thoại: 713-457-1777, 713-457-1776

A Construction & Loan
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Xây cất, tài trợ, sửa chữa, tân trang, bán & mua (thương mại/ tư gia))

11718 POMPANO LANE, HOUSTON
Điện thoại: 832-488-5990, 713-505-0474

Adam Mortgage
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Mượn tiền SBA hoặc ngân hàng)

9525 KATY FWY, STE 120, HOUSTON
Điện thoại: 713-464-4848, 800-880-5188

America Home Lending
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Cho vay tiền mua nhà)

8866 GULF FWY, STE 102, HOUSTON
Điện thoại: 713-944-7575

Ann Nguyễn - World Financial Group
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Quỹ giáo dục cho trẻ em, quỹ hưu bổng, giảm nợ, bảo hiễm, đầu tư)

8303 SW FREEWAY, STE 125KL, HOUSTON
Điện thoại: 281-777-4422

Ava Thuý Nguyễn - Verity Mortgage
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Nhà cửa, thương mại, đầu tư)

16350 PARK TEN PLACE, STE 204, HOUSTON
Điện thoại: 832-878-3860, 832-975-1800

Bền Đặng - National Lending Corporation
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Tài trợ địa ốc)

11209 BELLAIRE, STE C5A, HOUSTON
Điện thoại: 281-530-8686

Binh Tran - Click Mortgage
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Trực tiếp tài trợ địa ốc)

2825 WILCREST DR, STE 162, HOUSTON
Điện thoại: 832-998-9908

Bùi Công - Texas Corporate Mortgage
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Thiết lập hồ sơ vay tiền - Hướng dẫn làm thủ tục mua bán nhà cửa)

6901 CORPORATE DR, STE 227, HOUSTON
Điện thoại: 713-270-8804

Calvin Duy Hoàng - 1st Interstate Mortgage Company
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Tài trợ, tái tài trợ)

6666 HARWIN DR, STE 645, HOUSTON
Điện thoại: 713-457-1777

Commercial Collections Firm
(Đòi Nợ - Công Ty Đòi Nợ Thương Mại Nelson, Cooper & Ortiz vận hành toàn quốc với các nhà điều tra tư nhân có giấy chứng nhận tiến hành kiểm tra tài sản và trách nhiệm điều tra chuyên sâu về các công ty mắc nợ.)

9800 CENTRE PARKWAY DRIVE, STE 800, HOUSTON
Điện thoại: 713-893-3236, 800-557-8195

Darlene Quyen Nguyen - Coldwell Banker
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Mua bán nhà, cao ốc, đất và giúp vay tiền nhanh chóng, phân lời thấp)

9889 BELLAIRE BLVD, STE 122, HOUSTON
Điện thoại: 713-894-2948, 832-646-6655

David Ðài Nguyễn
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Vay tiền, tài trợ)

8866 GULF FWY, STE 102, HOUSTON
Điện thoại: 832-876-7289

David Đào - Alpine Financial Group, Inc.
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Vay tiền mua nhà, cơ sở thương mại)

10800 BELLAIRE BLVD, STE J, HOUSTON
Điện thoại: 713-291-4701, 281-498-6665

David Định - National Lending Corporation
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Vay tiền mua nhà, vay tiền thương mại)

7211 REGENCY SQUARE BLVD, STE 100A, HOUSTON
Điện thoại: 832-607-9151

David Fong - Accurate Fidelity Mortgage
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Accurate Mortgage Financial - Tài trợ địa ốc và cho vay tiền mua, bán, sửa chữa nhà cửa)

8506 BELLAIRE, STE 300, HOUSTON
Điện thoại: 713-995-1600, 713-385-1156

David L. Doan, Phd - Citigroup Smith Barney
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Cung cấp các kế hoạch tài chánh cho cá nhân và công ty để trợ giúp và phát triển doanh nghiệp)

5065 WESTHEIMER, STE 900E , HOUSTON
Điện thoại: 713-965-8052, 832-573-3136

Doan-Thanh Nguyen - 1st Alliance Mortgage LLC
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Cho mượn tiền mua nhà và cơ sở thương mại)

2000 NORTH LOOP WEST, STE 133, HOUSTON
Điện thoại: 713-294-0726

Dương Nguyễn - D & L Mortgage, Inc
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Vay tiền mua nhà, cơ sở thương mại)

7111 HARWIN DR, STE 255E, HOUSTON
Điện thoại: 713-259-2399, 713-789-0639

Đào Công Toản - Houston City Properties
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Công ty địa ốc và tài trợ địa ốc)

10333 HARWIN DR, STE 590, HOUSTON
Điện thoại: 713-271-8811, 281-467-5068

Điệp Lưu - Alpine Financial Group, Inc.
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Vay tiền mua nhà, cơ sở thương mại)

10800 BELLAIRE BLVD, STE J, HOUSTON
Điện thoại: 281-704-1569, 281-498-6665

Ðinh Văn Thảo - Magic Financial Company
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Công ty tài trợ địa ốc, vay tiền)

9555 W SAM HOUSTON PKWY, STE 315, HOUSTON
Điện thoại: 832-465-6197

Ðịnh Financial Services
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Financial services)

1005 ST. EMANUEL, STE 201A, HOUSTON
Điện thoại: 713-224-0218

Đức Nguyễn - Alpine Financial Group, Inc.
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Vay tiền mua nhà, cơ sở thương mại)

10800 BELLAIRE BLVD, STE J, HOUSTON
Điện thoại: 281-545-1478, 281-498-6665

Eric Lê - Best Home Mortgage Company
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Cố vấn địa ốc, bảo hiểm nhà cửa, xe cộ, thương mại)

8323 SOUTHWEST FWY, STE 650, HOUSTON
Điện thoại: 713-995-5445, 832-687-4377

First US Lending
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Cho vay tiền)

9515 BELLAIRE BLVD, STE A, HOUSTON
Điện thoại: 713-777-9991

Fountain Funding Resources
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Cho vay tiền mua nhà cửa, chung cư, cơ sở thương mại)

7011 HARWIN DR, STE 190, HOUSTON
Điện thoại: 832-252-1188

George Phạm - Alpine Financial Group, Inc.
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Vay tiền mua nhà, cơ sở thương mại)

10800 BELLAIRE BLVD, STE J, HOUSTON
Điện thoại: 281-726-1440, 281-498-6665

Hải Trương - Metro Lending Corporation
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Chuyên cho vay tiền mua nhà)

9720 BEECHNUT, STE 220, HOUSTON
Điện thoại: 713-779-4272, 713-202-8579

Hảo Nguyễn - National Lending Corporation
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Vay tiền mua nhà, vay tiền thương mại)

7211 REGENCY SQUARE BLVD, STE 100A, HOUSTON
Điện thoại: 713-974-0748

Henry Nguyen - Sunrise Real Estate & Loan
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Chuyên đảm trách về Loan. Xin liên lạc Henry Nguyễn)

9724 BEECHNUT, STE 140, HOUSTON
Điện thoại: 832-398-2304, 281-997-6773

Home & Investment Group
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Lo thủ tục mua bán, vay tiền - Bảo hiểm nhà cửa, xe cộ - Khai thuế)

7011 HARWIN DR, STE 199B, HOUSTON
Điện thoại: 713-278-2665

Hot Cash Funding
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - )

11125 BELLAIRE BLVD, HOUSTON
Điện thoại: 281-886-0359

Hùnh Đinh - Magic Financial Company
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Tài trợ địa ốc, tái tài trợ)

9555 W SAM HOUSTON, STE 315, HOUSTON
Điện thoại: 713-271-3344, 713-385-8116

Jacklyn Lan Nguyễn - Alpha Realtors
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Cho vay tiền, tái tài trợ)

7447 HARWIN, STE 216, HOUSTON
Điện thoại: 281-804-4344, 713-781-0323

Jade Ngọc Trương - Alpha Realtors
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Vay tiền, tái tài trợ)

7447 HARWIN, STE 216, HOUSTON
Điện thoại: 832-887-8736, 713-781-0323

Janet Bùi - Mortgage Bankers Of Texas
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Cho vay tiền mua nhà mới hoặc cũ, xây nhà, đầu tư)

8989 WESTHEIMER RD, STE 327, HOUSTON
Điện thoại: 713-974-2888

Jenny Nguyễn - American Best Mortgage
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Cho vay tiền mua nhà và cơ sở thương mại)


Điện thoại: 713-447-6598

John Tuấn Trần - Mortgage Bankers Of Texas
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Cho vay tiền mua nhà mới hoặc cũ, xây nhà, đầu tư)

8989 WESTHEIMER RD, STE 327, HOUSTON
Điện thoại: 281-235-5699, 713-974-2888

JT Trần Mortgage, LLC (1)
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Vay tiền, mua bán nhà cửa, đất đai, cơ sở thương mại)

11205 BELLAIRE BLVD, STE B25, HOUSTON
Điện thoại: 832-351-2227

JT Trần Mortgage, LLC (2)
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Vay tiền, mua bán nhà cửa, đất đai, cơ sở thương mại)

13245 BELLAIRE, HOUSTON
Điện thoại: 832-328-4778

Judy C. Sakata - 24/7 Mortgage
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Công ty cho vay tiền lớn nhất vùng Southwest. Tái tài trợ, rút vốn, cho mượn tiền)

13438 BELLAIRE BLVD, STE 1, HOUSTON
Điện thoại: 832-407-2668, 713-588-8652

Julie Phượng Võ - Tex-America Lending Corp.
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Cho vay tiền, tài trợ)

10333 NORTHWEST FWY, STE 368, HOUSTON
Điện thoại: 713-957-2100

Kelvin Hoàng Trần - Alpha Realtors
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Cho vay tiền, tái tài trợ)

7447 HARWIN, STE 216, HOUSTON
Điện thoại: 281-701-3605, 713-781-0323

Khanh Hoàng - Fast Loans
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Mượn tiền mua nhà hay làm ăn)

21638 STATE HIGHWAY 249, HOUSTON
Điện thoại: 713-240-2001, 281-379-4900

Khải Nguyễn - Supreme Lending
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Vay tiền, vay theo chương trình FHA, vay tiền làm ăn)

5450 NORTHWEST CENTRAL, STE 220, HOUSTON
Điện thoại: 281-404-2748, 832-483-9099

Kim Thoa Nguyễn - Professional Realty Associates
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Mua, bán nhà cũ, mới)

8506 BELLAIRE, HOUSTON
Điện thoại: 281-650-8155

Kim Thuý Trần - H & I Funding Network, Inc.
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Tài trợ mua nhà, xây nhà mới, tái tài trợ, trở ngại về Credit hoặc không có Credit)

7011 HARWIN DR, STE 199A, HOUSTON
Điện thoại: 832-251-8686

Kimberly Doan - 1st Interstate Mortgage Company
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Tài trợ, tái tài trợ)

6666 HARWIN DR, STE 645, HOUSTON
Điện thoại: 713-457-1777

Kristen Quỳnh Giao Nguyễn - Tex-America Lending Corp.
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Cho vay tiền, tài trợ)

10333 NORTHWEST FWY, STE 368, HOUSTON
Điện thoại: 832-877-5599

Lan T. Thân - American Renaissance Mortgage
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Vay tiền mua nhà)

13313 SOUTHWEST FWY, STE 208, SUGAR LAND
Điện thoại: 713-569-0590, 281-242-1818

Lê Minh Thể - Mcorp Financial, Inc.
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Cho vay tiền mua nhà cơ sở thương mại)

1001 W LOOP S, STE 205, HOUSTON
Điện thoại: 713-961-0099

Lily Thao Le - Royal Financial & Realty
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Mượn tiền mua nhà mới, nhà cũ)

11002 HAMMERLY BLVD, STE 106, HOUSTON
Điện thoại: 713-984-8352, 713-894-5773

Linh Đặng - D & L Mortgage, Inc
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Vay tiền mua nhà, cơ sở thương mại)

7111 HARWIN DR, STE 255E, HOUSTON
Điện thoại: 832-221-0356, 713-789-0639

Linh Ðông - Bank Of America
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Tài trợ)

4909 BISSONNET, STE 100, HOUSTON
Điện thoại: 713-669-4451

Lisa Hoàng - First American Title Insurance Company
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Mua nhà mới, cũ, mua nhà cho thuê, tái tài trợ, xây nhà mới)

1416 CAMPBELL RD, STE 200-B, HOUSTON
Điện thoại: 713-465-1475

Luke Đinh Realty & Mortgage
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Vay tiền, tài trợ, tái tài trợ, mua bán nhà, đất, cơ sở thương mại)

12112 BELLAIRE BLVD, STE 2, HOUSTON
Điện thoại: 832-465-6197

Lynda Đoàn - 1st Interstate Mortgage Company
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Chuyên viên Tài Trợ)

7080 GREENWAY CHASE ST, HOUSTON
Điện thoại: 281-988-9486, 832-483-5212

Mia Nguyễn - R & R Mortgage & Realty
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Ðảm trách mọi dịch vụ mua, bán, thuê mướn nhà cửa, đất đai, cơ sở thương mại)

9525 KATY FREEWAY, STE 142 , HOUSTON
Điện thoại: 281-948-5779, 713-464-5656

Michael Vo - AV Mortgage & Insurance
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Bảo hiểm xe hơi, nhà cửa, nhân thọ, thương mại, sức khoẻ)

3707 WEST CENTER DR, STE 125, HOUSTON
Điện thoại: 713-266-4707, 281-935-8282

Mortgage 20/20
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Vay tiền mua nhà)

10654 WESTHEIMER, HOUSTON
Điện thoại: 832-242-5055

Nam Nguyễn - American Renaissance Mortgage
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Vay tiền mua nhà)

4523 PLANTATION COL, MISSOURI CITY
Điện thoại: 281-242-1818

Nancy Oanh Ðàm - Accurate Fidelity Mortgage
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Cho vay tiền mua nhà, sửa nhà, mua bất động sản)

8506 BELLAIRE, STE 300, HOUSTON
Điện thoại: 713-995-1600, 281-300-0849

NBT Commonhealth Mortgage
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Cho vay tiền mua nhà và cơ sở thương mại)

6100 CORPORATE, STE 590, HOUSTON
Điện thoại: 713-776-9390

Nga Dung Nguyễn - Alpha Financial Group
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Các dịch vụ đầu tư và bảo hiểm)

10925 BEECHNUT, STE A104, HOUSTON
Điện thoại: 281-265-6840, 281-802-9231

Ngô Vương Điều - Southwest Funding Mortgage
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Mua bán nhà cửa)

8303 SOUTHWEST FWY, STE 112, HOUSTON
Điện thoại: 713-773-4300

Nguyen Ngoc Anh - Aadvantage Mortgage, Llc
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Cho mượn tiền để mua nhà mới hoặc cũ, xây nhà, tái tài trợ, đầu tư, Equity Loan)

9555 W SAM HOUSTON PKWY, STE 349, HOUSTON
Điện thoại: 713-773-2075, 832-443-3299

Nguyễn Bá Hùng - North Central Mortgage & Realty
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Vay tiền mua nhà hay làm ăn)

2825 WILCREST, STE 515, HOUSTON
Điện thoại: 832-651-5206

Nguyễn T. Kim Dung - Home & Investment Group
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Mua bán, vay tiền nhà cửa, cơ sở thương mại)

11134 VILLAGE BEND LANE, HOUSTON
Điện thoại: 713-397-8899

Nguyễn Thành Ðắt, DN Insurance & Financial Services
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Vay tiền mua nhà, tái tài trợ)

5704 S GESSNER, STE A, HOUSTON
Điện thoại: 281-650-6016

Nguyễn Thành Ðức - America Investment Group
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Vay tiền mua nhà, tái tài trợ)

6666 HARWIN DR, HOUSTON
Điện thoại: 713-759-9637

Nguyễn Văn Lâm - Home & Investment Group
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Mua bán, vay tiền nhà cửa, cơ sở thương mại)

11134 VILLAGE BEND LANE, HOUSTON
Điện thoại: 832-351-3530

Nicki Nguyễn - Financial Advisor - Merrill Lynch
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Hoạch định các chương trình tài chánh với mục đích thâu đạt ngắn hay dài hạn của quý vị. (CD, quỹ hỗ tương, 401k, quỹ hưu trí, quỹ dưỡng sinh, tiền tiết kiệm hàng năm, bảo hiểm nhân thọ))

13135 S DAIRY ASHFORD, STE 450, SUGAR LAND
Điện thoại: 281-490-1665, 832-630-5117

Nikki Ly - Elite Mortgage Company
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Cố vấn về các dịch vụ mượn tiền)

10333 HARWIN, STE 168, HOUSTON
Điện thoại: 713-772-6077, 713-256-8360

One Source Financing
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Cho vay tiền mua nhà, thương mại, kỹ nghệ)

5916 ALLDAY DR, HOUSTON
Điện thoại: 713-977-2395

Phương Đặng - Alpine Financial Group, Inc.
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Vay tiền mua nhà, cơ sở thương mại)

10800 BELLAIRE BLVD, STE J, HOUSTON
Điện thoại: 713-988-9933, 713-988-9570

Pia Linda - American Renaissance Mortgage
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Vay tiền mua nhà)

13313 SOUTHWEST FWY, STE 208, SUGAR LAND
Điện thoại: 281-630-6966, 281-242-1818

Quỳnh Bùi - Texas Corporate Mortgage
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Thiết lập hồ sơ vay tiền - Hướng dẫn làm thủ tục mua bán nhà cửa)

6918 CORPORATE DR, STE A9, HOUSTON
Điện thoại: 713-270-8804

Quỳnh Lê - Alpha Realtors
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Cho vay tiền, tái tài trợ)

7447 HARWIN, STE 216, HOUSTON
Điện thoại: 832-301-5424, 713-781-0323

Royal Financial & Realty
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Công ty mua bán tài trợ địa ốc)

7209 WIMBERLEY OAKS LANE, RICHMOND
Điện thoại: 713-725-8173

Royal Financial & Realty
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Cho vay tiền. Chuyên về nhà mới, đất xây nhà và hàng mẫu tây đất khắp nơi tại Houston)

7209 WIMBERLEY OAKS LANE, RICHMOND
Điện thoại: 281-277-2387, 713-725-8173

Sabora Lê Thu Obavamian
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Vay tiền mua nhà & cơ sở thương mại)

11205 BELLAIRE BLVD, STE B21A, HOUSTON
Điện thoại: 281-495-8299, 281-250-8384

Scott Khôi Lê - Home Savings Mortgage
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Vay tiền mua nhà)

12046 SPRING GROVE SR, HOUSTON
Điện thoại: 832-277-2738, 713-478-4488

Sonny Ngô - Real Estate & Mortgage Loans
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Cho vay tiền, tái tài trợ)

12651 BRIAR FOREST, STE 162, HOUSTON
Điện thoại: 832-282-6272, 832-282-6273

Sơn Hoàng - National Lending Corporation
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Vay tiền mua nhà, vay tiền thương mại)

7211 REGENCY SQUARE BLVD, STE 100A, HOUSTON
Điện thoại: 713-856-5344

Susan Lu - Secure Mortgage Company
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Cho vay tiền, tái tài trợ)

2500 W LOOP S, STE 350, HOUSTON
Điện thoại: 281-236-2178, 713-461-5790

Tammy Thanh Trần - Home Savings Mortgage
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Vay tiền mua nhà)

12046 SPRING GROVE SR, HOUSTON
Điện thoại: 832-277-2738, 713-478-4488

Terri Hồng Mã - 1st Interstate Mortgage Company
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Tài trợ, tái tài trợ)

6666 HARWIN DR, STE 645, HOUSTON
Điện thoại: 713-457-1777, 281-650-4388

Texans First Mortgage & Financial Services, Inc.
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Vay tiền mua nhà, vay tiền làm ăn, giảm tiền lời)

9800 RICHMOND AVE, STE 352, HOUSTON
Điện thoại: 713-977-3742, 832-457-1759

Thanh Lưu - Chase Mortgages
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Vay tiền mua nhà)

1800 WEST LOOP SOUTH, STE 1950, HOUSTON
Điện thoại: 713-219-1649

Thanh Trần - Chase Mortgages
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Vay tiền mua nhà)

1800 WEST LOOP SOUTH, STE 1950, HOUSTON
Điện thoại: 713-968-8750

Thái Nguyên - Ellis Management Company
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Cho vay tiền ngắn hạn, từ 6 đến 12 tháng)

2825 WILCREST DR, STE 300, HOUSTON
Điện thoại: 713-952-8022

Thấm Trần - Alpine Financial Group, Inc.
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Vay tiền mua nhà, cơ sở thương mại)

10800 BELLAIRE BLVD, STE J, HOUSTON
Điện thoại: 281-415-8798, 281-498-6665

Tiêu Mỹ Anh - First Nation Mortgage Inc.
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Tài trợ địa ốc trên toàn nước Mỹ)

10101 HARWIN, STE 298, HOUSTON
Điện thoại: 713-266-7894, 713-545-6574

Tim Nguyen - Northwestern Mutual Financial Network
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Bảo hiểm nhân thọ, tàn tật, chăm sóc lâu dài, tài trợ)

14550 TORREY CHASE BLVD, STE 465, HOUSTON
Điện thoại: 281-583-4337, 281-444-5700

Tina Lê - First Quantum Funding, Inc.
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Mượn tiền mua nhà và tài trợ)

10190 OLD KATY RD, STE 450, HOUSTON
Điện thoại: 832-250-2436

Trâm Dương - Alpine Financial Group, Inc.
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Vay tiền mua nhà, cơ sở thương mại)

10800 BELLAIRE BLVD, STE J, HOUSTON
Điện thoại: 281-465-7979, 281-498-6665

Trey Võ - All Fund Mortgage
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Các kế hoạch vay tiền mua nhà và tài trợ. www.retirements4u.com)

6371 RICHMOND AVE, STE 100, HOUSTON
Điện thoại: 832-287-5943, 713-629-1040

Trey Võ - United Securities Alliance, Inc.
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Chương trình hưu trí, đầu tư dài hạn, IRA)

6371 RICHMOND AVE, STE 100, HOUSTON
Điện thoại: 832-287-5943, 713-629-1040

Tuấn Lê - Magic Financial Company
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Tài trợ địa ốc, tái tài trợ)

9555 W SAM HOUSTON, STE 315, HOUSTON
Điện thoại: 713-271-3344, 713-385-8116

VA Loans Houston
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Một nhóm chuyên viên về VA Home Mortgage Loans nhận giúp quý vị vay tiền của Houston Veterans Mortgage Home Loan với tiền lời thấp)

7514 SHADYVILLA LN, HOUSTON
Điện thoại: 281-606-0490

Van Hopper
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Allied Mortgage Capital Corporation - Chuyên cho mượn tiền, tài trợ)

11999 KATY FWY, STE 275, HOUSTON
Điện thoại: 888-361-0000

Vân Nguyễn - Mcorp Financial, Inc.
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Cho mượn tiền)

1001 W LOOP S, STE 205, HOUSTON
Điện thoại: 713-961-0099, 281-748-7072

Washington Financial Services
(Cho Vay Tiền, Tài Trợ - Cho vay tiền mua nhà mới, cũ - Xây nhà - Tái tài trợ - Vay tiền làm thương mại)

2302 FANNIN ST, STE 502, HOUSTON
Điện thoại: 713-654-0101

vnMetro.com - Các cơ sở thương mại Việt Nam tại Houston         Về Trang Đầu