Vietnamese Business Directory Houston

12112 Bellaire Blvd., Ste 2
Houston, TX 77072
Direct: 832-465-6197
Office: 832-970-0358
10515 Bellaire Blvd, Ste E
Houston, TX 77072
Tel. 281-771-8850
13438 Bellaire Blvd Ste #1 Houston, Texas 77083
Cell: 832-407-2668
5205 S. Mason Rd, Ste 170
Katy, TX 77450
Tel. 281-800-1460
KM Sign 2
9600 Westpark Dr
Houston, TX 77063
10925 Beechnut St, Ste A104
Houston, TX 77072
* Watch TV Shows *
11209 Bellaire Blvd, Ste C-17B
Houston, TX 77072
Tel:713-885-5857
Legacy Community Health
Dr. Vian Nguyen, MD
OB/GYN & Maternity
832-786-3432
Ryan Tran
Quality Mgt. System (QMS)
Development ISO 9001/API
Tel: 832-499-8229
Asian Business Directory
Stephanie Thanh Nguyễn
832-782-3243
tp_graphicdesign@yahoo.com
Tel:832-783-3243
Dr Duong MD, PA
Dr. Giao Dương
12000 Richmond Ave, Ste 320
Tel: 281-741-0260
5704 S. Gessner, Ste D
Houston, TX 77036
Paul Nguyen
Credit Card Machine
Cell: 713-992-6820
Nails & Hair Salons POS Systems
Hair & Nails Salon POS Software
11205 Bellaire Blvd, Ste B33
Houston, TX 77072
Tel:713-988-1425
OCEAN STAR AGENCY
(AUTO, HOME, MEDICARE – has many insurance companies for car, home and Medicare)
Hiếu Chạy Giây
Hieu Nguyen
Chuyên Chạy Giây
Network & Điện Thoại
Cell: 713-823-5188
Saver Merchant Solutions
Kevin Huy Tran
832-885-5791
Land for sale at Wilcrest & Westpark
Tel:281-813-1135
Customer Information System
Cho các Văn Phòng Bảo Hiểm
We have 12 convenient locations
Central City Automatics LLC
Automated doors and access controls
18906 FM 529, Ste G
Cypress, TX 77433
Tel: 713-517-1492
Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam
Thái Trương Realtor
CeLL: 281-701-5117
4500 TX-6, Sugar Land, TX 77478
Tel: 832-224-6818
Two convenient locations.
www.vonglawfirm.com
11210 Bellaire Blvd, #148
Houston, TX 77072
Merchant Service Group
Giới thiệu chuyên viên máy Credit Card: 281-813-1135
Sunny Rock International
10641 S. Sam Houston Pkwy W.
Houston, TX 77071
Independent Gift Card System.
You own it. You sell it.
No payment. No bank.
Dạy kèm tại gia
Tel: 832-709-8147 (Phúc) - 832-709-5793 (Nhi)
10613 Bellaire Blvd. Ste A-120
Houston, TX 77072
Tel:281-498-1888
Tel:281-813-1135
Điều hành phòng Game trật tự và dễ dàng
Tel: 281-813-1135
Sam Cargo Express
10600 Bellaire Blvd. Ste 137
Houston, TX 77072
Tel: 346-229-5685
Texas United Realty
10920 Grant Road
Houston, TX 77070
Thien Loc
Bus: 832-664-8597
Cell: 713-670-6688
4502 Riverstone Blvd, Ste 605
Missouri City, TX 77459
ABTV 21.12
Houston ABTV 21.12 Television
ABTV 21.12
Minh Trương - Senior Partner
New York Life
Tel: 832-995-7575
Christopher Trung Truong
1223 Antoine Dr.
Houston, TX 77055
Tel: 281-650-2352

HOME CARE     (Tìm dịch vụ theo cá nhân)

Bellaire Home Health Care, LLC

10786 BELLAIRE BLVD, STE D, HOUSTON
Điện thoại: 281-564-9959

Cathy Pham - Beloved Home Health Services, Inc.
(Chăm Sóc Tại Gia, Săn Sóc Sức Khoẻ - Chuyên chăm sóc người già yếu, chăm sóc người bệnh tại gia)

8700 COMMERCE PARK DR, STE 224, HOUSTON
Điện thoại: 713-776-8998

Hue Hoang - Beloved Home Health Services, Inc.
(Chăm Sóc Tại Gia, Săn Sóc Sức Khoẻ - Chuyên chăm sóc người già yếu, chăm sóc người bệnh tại gia)

8700 COMMERCE PARK DR, STE 224, HOUSTON
Điện thoại: 713-776-8998

Kim Anh - Ultra Home Care
(Chăm Sóc Tại Gia, Săn Sóc Sức Khoẻ - Chăm sóc và điều dưỡng sức khỏe cho quý vị cao niên, và tàn tật. Có y tá để hướng dẫn 24 trên 24. Vật lý trị liệu. Ngôn ngữ trị liệu. Chăm sóc vết thương. Giúp tắm rửa, ăn, uống, thuốc men, làm vệ sinh, v.v. Giúp xin dụng cụ y tế.Giúp phương tiện chuyên chở )

8303 SOUTHWEST FREEWAY, STE 413, HOUSTON
Điện thoại: 713-518-5703, 713-998-5872

Kingsley Home Care
(Chăm Sóc Tại Gia, Săn Sóc Sức Khoẻ - Y tế, vệ sinh cá nhân, ăn uống, dọn dẹp)

6628 WILCREST, STE B200, HOUSTON
Điện thoại: 281-495-9927

Legend Healthcare
(Chăm Sóc Tại Gia, Săn Sóc Sức Khoẻ - )

12921 MISTY WILLOW DR, HOUSTON
Điện thoại: 281-469-7881

Nguyen Dinh Van - Wilcare, Inc.
(Chăm Sóc Tại Gia, Săn Sóc Sức Khoẻ - Chăm sóc sức khoẻ cho người cao niên và bệnh nhân tại gia)

3505 S DAIRY ASHFORD, STE 220, HOUSTON
Điện thoại: 281-679-6997

Trung - Evergreen Healthcare Services, Inc.
(Chăm Sóc Tại Gia, Săn Sóc Sức Khoẻ - )

6831 S GESSNER, HOUSTON
Điện thoại: 832-785-9990, 832-782-8293

vnMetro.com - Các cơ sở thương mại Việt Nam tại Houston         Về Trang Đầu