Vietnamese Business Directory Houston

12303 Westheimer Ste. B
Houston, TX 77077
Tel:281-556-5825
7001 Corporate Dr., Ste 100A
Houston TX 77036
Cell: 832-407-2668
5704 S. Gessner, Ste D
Houston, TX 77036
11210 Bellaire Blvd, #148
Houston, TX 77072
We have 12 convenient locations
Legacy Community Health
Dr. Vian Nguyen, MD
OB/GYN & Maternity
832-786-3432
8052 Boone Rd.
Houston, TX 77072
Tel:832-465-6197
Fax: 832-217-2980
Hien Quang Nguyen
HN Tax & Financial
13030 Bellaire Blvd., Ste C, Houston, TX 77072
11209 Bellaire Blvd, Ste C-17B
Houston, TX 77072
Tel:713-885-5857
Thien Loc
Bus: 832-664-8597
Cell: 713-670-6688
10925 Beechnut St, Ste A104
Houston, TX 77072
* Watch TV Shows *
10613 Bellaire Blvd. Ste A-120
Houston, TX 77072
Tel:281-498-1888
Tel:281-813-1135
Robert J. Cornell Urologist
Hair & Nails Salon POS Software
Land for sale at Wilcrest & Westpark
Independent Gift Card System.
You own it. You sell it.
No payment. No bank.
Tel:281-813-1135
Customer Information System
Cho các Văn Phòng Bảo Hiểm
Central City Automatics LLC
Automated doors and access controls
18906 FM 529, Ste G
Cypress, TX 77433
Tel: 713-517-1492
Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam
Thái Trương Realtor
CeLL: 281-701-5117
4500 TX-6, Sugar Land, TX 77478
Tel: 832-224-6818
Two convenient locations.
www.vonglawfirm.com
Sunny Rock International
10641 S. Sam Houston Pkwy W.
Houston, TX 77071

SỬA ÐIỆN     (Tìm dịch vụ theo cá nhân)

Certified Electric Service
(Sửa Chữa Ðiện - Chuyên làm các dịch vụ về điện)


Điện thoại: 713-270-9309, 832-788-0830

Index: A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A/C Golden Air & Electric
(Sửa Chữa Ðiện - Sửa điện thương mại tư gia - Liên lạc Henry Huy Nguyễn)


Điện thoại: 281-830-4707

AAA Long Electric
(Sửa Chữa Ðiện - Thiết kế và sửa chữa điện kỹ nghệ, tư gia)

4827 TALINA WAY, HOUSTON
Điện thoại: 713-460-3029, 713-717-1982

Action Electric Co.
(Sửa Chữa Ðiện - Sửa điện khẩn cấp cho tư gia và thương mại)


Điện thoại: 713-721-9550, 713-392-5795

Bet Electric Usa Inc.
(Sửa Chữa Ðiện - Chuyên thiết kế, sửa chữa hệ thống điện cho cơ sở thương mại và tư gia)

14107 TALLOW POINT, HOUSTON
Điện thoại: 832-713-1796

Certified Electric Service
(Sửa Chữa Ðiện - Chuyên làm các dịch vụ về điện)


Điện thoại: 713-270-9309, 832-788-0830

D. L. Electrical Services
(Sửa Chữa Ðiện - Đảm trách mọi công việc về điện cho kỹ nghệ, thương mại, tư gia)

15218 JUPITER RD, HOUSTON
Điện thoại: 713-433-6730, 713-788-8969

Electron Connection Corp.
(Sửa Chữa Ðiện - Sửa điện nhà, thưong mại)

12375 BISSONNET, STE 29, HOUSTON
Điện thoại: 281-498-4868, 832-858-4588

Golden Air Electric
(Sửa Chữa Ðiện - Henry Huy Nguyễn - Thiết kế, sửa chữa, và bảo trì hệ thống điện cho tư gia và thương mại - Xin gọi Việt Trần)

4400 BOONE RD, HOUSTON
Điện thoại: 281-830-4707

J C Electrical Services
(Sửa Chữa Ðiện - Thiết kế sửa chữa hệ thống điện cho các cơ sở thương mại và tư gia)


Điện thoại: 713-582-1138

Kiệt Electric
(Sửa Chữa Ðiện - Chuyên sửa điện)


Điện thoại: 281-597-1025, 713-620-5832

Kỳ Điện
(Sửa Chữa Ðiện - Thiệt kế hệ thống điện cho tư gia thương mại)


Điện thoại: 713-516-4995, 713-786-4604

LN Pro Electric
(Sửa Chữa Ðiện - Thiết kế và chạy dây: Đèn, tu bổ hệ thống, thiết kế ổ cắm điện, dụng cụ điện, quạt trần, và các việc khác )

10602 EMERY DR, HOUSTON
Điện thoại: 281-736-3711

Mr. T
(Sửa Chữa Ðiện - Sửa và gắn đồ điện cho tư gia và thương mại)


Điện thoại: 713-716-1975

Phan Trinh - Thợ Điện
(Sửa Chữa Ðiện - Thiết kế, sửa chữa hệ thồng điện cơ sở thương mại, tư gia)


Điện thoại: 713-582-4278

Phong Huỳnh Electrical
(Sửa Chữa Ðiện - )


Điện thoại: 832-573-0867

Skylite Electric
(Sửa Chữa Ðiện - Chuyên sửa điện - Liên lạc Bửu Cường)

1322 MEADOW LARK LN, SUGAR LAND
Điện thoại: 713-594-3419, 713-786-9711

Sơn Electric
(Sửa Chữa Ðiện - Chuyên sửa điện)


Điện thoại: 713-772-1186

Thanh Electric Services
(Sửa Chữa Ðiện - Sửa điện tư gia)


Điện thoại: 713-269-9897, 713-971-3908

Vu's Electrical Services
(Sửa Chữa Ðiện - Thiết kế sửa chữa bảo trì hệ thống điện cho tư gia và thương mại)

4317 WILLOWBEND, HOUSTON
Điện thoại: 713-728-2496, 713-449-2496

vnMetro.com - Các cơ sở thương mại Việt Nam tại Houston         Về Trang Đầu