Vietnamese Business Directory Houston

12303 Westheimer Ste. B
Houston, TX 77077
Tel:281-556-5825
7001 Corporate Dr., Ste 100A
Houston TX 77036
Cell: 832-407-2668
5704 S. Gessner, Ste D
Houston, TX 77036
11210 Bellaire Blvd, #148
Houston, TX 77072
We have 12 convenient locations
Legacy Community Health
Dr. Vian Nguyen, MD
OB/GYN & Maternity
832-786-3432
8052 Boone Rd.
Houston, TX 77072
Tel:832-465-6197
Fax: 832-217-2980
Hien Quang Nguyen
HN Tax & Financial
13030 Bellaire Blvd., Ste C, Houston, TX 77072
11209 Bellaire Blvd, Ste C-17B
Houston, TX 77072
Tel:713-885-5857
Thien Loc
Bus: 832-664-8597
Cell: 713-670-6688
10925 Beechnut St, Ste A104
Houston, TX 77072
* Watch TV Shows *
10613 Bellaire Blvd. Ste A-120
Houston, TX 77072
Tel:281-498-1888
Tel:281-813-1135
Robert J. Cornell Urologist
Hair & Nails Salon POS Software
Land for sale at Wilcrest & Westpark
Independent Gift Card System.
You own it. You sell it.
No payment. No bank.
Tel:281-813-1135
Customer Information System
Cho các Văn Phòng Bảo Hiểm
Central City Automatics LLC
Automated doors and access controls
18906 FM 529, Ste G
Cypress, TX 77433
Tel: 713-517-1492
Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam
Thái Trương Realtor
CeLL: 281-701-5117
4500 TX-6, Sugar Land, TX 77478
Tel: 832-224-6818
Two convenient locations.
www.vonglawfirm.com
Sunny Rock International
10641 S. Sam Houston Pkwy W.
Houston, TX 77071

CREDIT CARD MACHINE     (Tìm dịch vụ theo cá nhân)

CPC Credit Card Processing Co.


Điện thoại: 281-931-8383

Cường Nguyễn - North American Bancard
(Máy Nhận Thẻ Tín Dụng - Chuyên môn đặt các loại máy nhận thẻ tín dụng, thẻ Gift Cards cho các cơ sở thương mại)


Điện thoại: 832-651-0234

Hoàng (Alex) Nguyễn - Heartland Payment Systems
(Máy Nhận Thẻ Tín Dụng - Cung cấp máy thẻ tín dụng)

2500 WILCREST BLVD, STE 300, HOUSTON
Điện thoại: 713-822-5100

IBC Merchant Services/ Firstdata
(Máy Nhận Thẻ Tín Dụng - Chuyên về các thương vụ như TeleCheck, Debit, Gift Cards)


Điện thoại: 832-473-4777

Nhân Phan - Bankcard Service Group
(Máy Nhận Thẻ Tín Dụng - Máy nhận các loại thẻ tín dụng)


Điện thoại: 800-476-0617

Tom Nguyễn - Credit Card Machine
(Máy Nhận Thẻ Tín Dụng - )


Điện thoại: 832-628-8145

Tuấn Kevin Phan - Heartland Payment Systems
(Máy Nhận Thẻ Tín Dụng - Cung cấp máy thẻ tín dụng)

2500 WILCREST BLVD, STE 300, HOUSTON
Điện thoại: 832-282-3900

United Merchant Services
(Máy Nhận Thẻ Tín Dụng - Cung cấp dịch vụ trả tiền bằng thẻ: Visa, Master, Discover, American Express)

6100 CORPORATE DRIVE, STE 150, HOUSTON
Điện thoại: 832-466-8519, 713-981-7800

vnMetro.com - Các cơ sở thương mại Việt Nam tại Houston         Về Trang Đầu