Vietnamese Business Directory Houston

12303 Westheimer Ste. B
Houston, TX 77077
Tel:281-556-5825
7001 Corporate Dr., Ste 100A
Houston TX 77036
Cell: 832-407-2668
5704 S. Gessner, Ste D
Houston, TX 77036
11210 Bellaire Blvd, #148
Houston, TX 77072
We have 12 convenient locations
Legacy Community Health
Dr. Vian Nguyen, MD
OB/GYN & Maternity
832-786-3432
8052 Boone Rd.
Houston, TX 77072
Tel:832-465-6197
Fax: 832-217-2980
Hien Quang Nguyen
HN Tax & Financial
13030 Bellaire Blvd., Ste C, Houston, TX 77072
11209 Bellaire Blvd, Ste C-17B
Houston, TX 77072
Tel:713-885-5857
Thien Loc
Bus: 832-664-8597
Cell: 713-670-6688
10925 Beechnut St, Ste A104
Houston, TX 77072
* Watch TV Shows *
10613 Bellaire Blvd. Ste A-120
Houston, TX 77072
Tel:281-498-1888
Tel:281-813-1135
Robert J. Cornell Urologist
Hair & Nails Salon POS Software
Land for sale at Wilcrest & Westpark
Independent Gift Card System.
You own it. You sell it.
No payment. No bank.
Tel:281-813-1135
Customer Information System
Cho các Văn Phòng Bảo Hiểm
Central City Automatics LLC
Automated doors and access controls
18906 FM 529, Ste G
Cypress, TX 77433
Tel: 713-517-1492
Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam
Thái Trương Realtor
CeLL: 281-701-5117
4500 TX-6, Sugar Land, TX 77478
Tel: 832-224-6818
Two convenient locations.
www.vonglawfirm.com
Sunny Rock International
10641 S. Sam Houston Pkwy W.
Houston, TX 77071
Điều hành phòng Game trật tự và dễ dàng
Tel: 281-813-1135

CREDIT CARD MACHINE     (Tìm dịch vụ theo cá nhân)

CPC Credit Card Processing Co.


Điện thoại: 281-931-8383

Cường Nguyễn - North American Bancard
(Máy Nhận Thẻ Tín Dụng - Chuyên môn đặt các loại máy nhận thẻ tín dụng, thẻ Gift Cards cho các cơ sở thương mại)


Điện thoại: 832-651-0234

Hoàng (Alex) Nguyễn - Heartland Payment Systems
(Máy Nhận Thẻ Tín Dụng - Cung cấp máy thẻ tín dụng)

2500 WILCREST BLVD, STE 300, HOUSTON
Điện thoại: 713-822-5100

IBC Merchant Services/ Firstdata
(Máy Nhận Thẻ Tín Dụng - Chuyên về các thương vụ như TeleCheck, Debit, Gift Cards)


Điện thoại: 832-473-4777

Nhân Phan - Bankcard Service Group
(Máy Nhận Thẻ Tín Dụng - Máy nhận các loại thẻ tín dụng)


Điện thoại: 800-476-0617

Tom Nguyễn - Credit Card Machine
(Máy Nhận Thẻ Tín Dụng - )


Điện thoại: 832-628-8145

Tuấn Kevin Phan - Heartland Payment Systems
(Máy Nhận Thẻ Tín Dụng - Cung cấp máy thẻ tín dụng)

2500 WILCREST BLVD, STE 300, HOUSTON
Điện thoại: 832-282-3900

United Merchant Services
(Máy Nhận Thẻ Tín Dụng - Cung cấp dịch vụ trả tiền bằng thẻ: Visa, Master, Discover, American Express)

6100 CORPORATE DRIVE, STE 150, HOUSTON
Điện thoại: 832-466-8519, 713-981-7800

vnMetro.com - Các cơ sở thương mại Việt Nam tại Houston         Về Trang Đầu