Vietnamese Business Directory Houston

12112 Bellaire Blvd., Ste 2
Houston, TX 77072
Direct: 832-465-6197
Office: 832-970-0358
10515 Bellaire Blvd, Ste E
Houston, TX 77072
Tel. 281-771-8850
13438 Bellaire Blvd Ste #1 Houston, Texas 77083
Cell: 832-407-2668
5205 S. Mason Rd, Ste 170
Katy, TX 77450
Tel. 281-800-1460
KM Sign 2
9600 Westpark Dr
Houston, TX 77063
10925 Beechnut St, Ste A104
Houston, TX 77072
* Watch TV Shows *
11209 Bellaire Blvd, Ste C-17B
Houston, TX 77072
Tel:713-885-5857
Legacy Community Health
Dr. Vian Nguyen, MD
OB/GYN & Maternity
832-786-3432
Christopher Trung Truong
1223 Antoine Dr.
Houston, TX 77055
Tel: 281-650-2352
Asian Business Directory
Stephanie Thanh Nguyễn
832-782-3243
tp_graphicdesign@yahoo.com
Tel:832-783-3243
Dr Duong MD, PA
Dr. Giao Dương
12000 Richmond Ave, Ste 320
Tel: 281-741-0260
5704 S. Gessner, Ste D
Houston, TX 77036
Paul Nguyen
Credit Card Machine
Cell: 713-992-6820
Nails & Hair Salons POS Systems
Hair & Nails Salon POS Software
11205 Bellaire Blvd, Ste B33
Houston, TX 77072
Tel:713-988-1425
OCEAN STAR AGENCY
(AUTO, HOME, MEDICARE – has many insurance companies for car, home and Medicare)
Hiếu Chạy Giây
Hieu Nguyen
Chuyên Chạy Giây
Network & Điện Thoại
Cell: 713-823-5188
Saver Merchant Solutions
Kevin Huy Tran
832-885-5791
Land for sale at Wilcrest & Westpark
Tel:281-813-1135
Customer Information System
Cho các Văn Phòng Bảo Hiểm
We have 12 convenient locations
Central City Automatics LLC
Automated doors and access controls
18906 FM 529, Ste G
Cypress, TX 77433
Tel: 713-517-1492
Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam
Thái Trương Realtor
CeLL: 281-701-5117
4500 TX-6, Sugar Land, TX 77478
Tel: 832-224-6818
Two convenient locations.
www.vonglawfirm.com
11210 Bellaire Blvd, #148
Houston, TX 77072
Merchant Service Group
Giới thiệu chuyên viên máy Credit Card: 281-813-1135
Sunny Rock International
10641 S. Sam Houston Pkwy W.
Houston, TX 77071
Independent Gift Card System.
You own it. You sell it.
No payment. No bank.
Dạy kèm tại gia
Tel: 832-709-8147 (Phúc) - 832-709-5793 (Nhi)
10613 Bellaire Blvd. Ste A-120
Houston, TX 77072
Tel:281-498-1888
Tel:281-813-1135
Điều hành phòng Game trật tự và dễ dàng
Tel: 281-813-1135
Sam Cargo Express
10600 Bellaire Blvd. Ste 137
Houston, TX 77072
Tel: 346-229-5685
Texas United Realty
10920 Grant Road
Houston, TX 77070
Thien Loc
Bus: 832-664-8597
Cell: 713-670-6688
4502 Riverstone Blvd, Ste 605
Missouri City, TX 77459
ABTV 21.12
Houston ABTV 21.12 Television
ABTV 21.12
Minh Trương - Senior Partner
New York Life
Tel: 832-995-7575

MÁY NHẬN THẺ TÍN DỤNG     (Tìm dịch vụ theo cá nhân)

Kevin Tran - Saver Merchant Solutions
(Máy Nhận Thẻ Tín Dụng - Kevin Tran - Saver Merchant Solutions kvntn@yahoo.com)


Điện thoại: 832-885-5791

Paul Nguyen - National Account Manager
(Máy Nhận Thẻ Tín Dụng - Tiền lệ phí bảo đảm thật thấp cho quý vị. Không hợp đồng, miễn phí máy, miễn phí hủy hợp đồng)


Điện thoại: 713-992-6820

CPC Credit Card Processing Co.
(Máy Nhận Thẻ Tín Dụng - Thiết lập máy nhận thẻ tín dụng, chi phiếu)


Điện thoại: 281-931-8383

Cường Nguyễn - North American Bancard
(Máy Nhận Thẻ Tín Dụng - Chuyên môn đặt các loại máy nhận thẻ tín dụng, thẻ Gift Cards cho các cơ sở thương mại)


Điện thoại: 832-651-0234

Hoàng (Alex) Nguyễn - Heartland Payment Systems
(Máy Nhận Thẻ Tín Dụng - Cung cấp máy thẻ tín dụng)

2500 WILCREST BLVD, STE 300, HOUSTON
Điện thoại: 713-822-5100

IBC Merchant Services/ Firstdata
(Máy Nhận Thẻ Tín Dụng - Chuyên về các thương vụ như TeleCheck, Debit, Gift Cards)


Điện thoại: 832-473-4777

Kevin Tran - Saver Merchant Solutions
(Máy Nhận Thẻ Tín Dụng - Kevin Tran - Saver Merchant Solutions kvntn@yahoo.com)


Điện thoại: 832-885-5791

Nhân Phan - Bankcard Service Group
(Máy Nhận Thẻ Tín Dụng - Máy nhận các loại thẻ tín dụng)


Điện thoại: 800-476-0617

Paul Nguyen - National Account Manager
(Máy Nhận Thẻ Tín Dụng - Tiền lệ phí bảo đảm thật thấp cho quý vị. Không hợp đồng, miễn phí máy, miễn phí hủy hợp đồng)


Điện thoại: 713-992-6820

Tom Nguyễn - Credit Card Machine
(Máy Nhận Thẻ Tín Dụng - )


Điện thoại: 832-628-8145

Tuấn Kevin Phan - Heartland Payment Systems
(Máy Nhận Thẻ Tín Dụng - Cung cấp máy thẻ tín dụng)

2500 WILCREST BLVD, STE 300, HOUSTON
Điện thoại: 832-282-3900

United Merchant Services
(Máy Nhận Thẻ Tín Dụng - Cung cấp dịch vụ trả tiền bằng thẻ: Visa, Master, Discover, American Express)

6100 CORPORATE DRIVE, STE 150, HOUSTON
Điện thoại: 832-466-8519, 713-981-7800

vnMetro.com - Các cơ sở thương mại Việt Nam tại Houston         Về Trang Đầu