Vietnamese Business Directory Houston

12112 Bellaire Blvd., Ste 2
Houston, TX 77072
Direct: 832-465-6197
Office: 832-970-0358
10515 Bellaire Blvd, Ste E
Houston, TX 77072
Tel. 281-771-8850
13438 Bellaire Blvd Ste #1 Houston, Texas 77083
Cell: 832-407-2668
5205 S. Mason Rd, Ste 170
Katy, TX 77450
Tel. 281-800-1460
KM Sign 2
9600 Westpark Dr
Houston, TX 77063
10925 Beechnut St, Ste A104
Houston, TX 77072
* Watch TV Shows *
11209 Bellaire Blvd, Ste C-17B
Houston, TX 77072
Tel:713-885-5857
Legacy Community Health
Dr. Vian Nguyen, MD
OB/GYN & Maternity
832-786-3432
Christopher Trung Truong
1223 Antoine Dr.
Houston, TX 77055
Tel: 281-650-2352
Asian Business Directory
Stephanie Thanh Nguyễn
832-782-3243
tp_graphicdesign@yahoo.com
Tel:832-783-3243
Dr Duong MD, PA
Dr. Giao Dương
12000 Richmond Ave, Ste 320
Tel: 281-741-0260
5704 S. Gessner, Ste D
Houston, TX 77036
Paul Nguyen
Credit Card Machine
Cell: 713-992-6820
Nails & Hair Salons POS Systems
Hair & Nails Salon POS Software
11205 Bellaire Blvd, Ste B33
Houston, TX 77072
Tel:713-988-1425
OCEAN STAR AGENCY
(AUTO, HOME, MEDICARE – has many insurance companies for car, home and Medicare)
Hiếu Chạy Giây
Hieu Nguyen
Chuyên Chạy Giây
Network & Điện Thoại
Cell: 713-823-5188
Saver Merchant Solutions
Kevin Huy Tran
832-885-5791
Land for sale at Wilcrest & Westpark
Tel:281-813-1135
Customer Information System
Cho các Văn Phòng Bảo Hiểm
We have 12 convenient locations
Central City Automatics LLC
Automated doors and access controls
18906 FM 529, Ste G
Cypress, TX 77433
Tel: 713-517-1492
Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam
Thái Trương Realtor
CeLL: 281-701-5117
4500 TX-6, Sugar Land, TX 77478
Tel: 832-224-6818
Two convenient locations.
www.vonglawfirm.com
11210 Bellaire Blvd, #148
Houston, TX 77072
Merchant Service Group
Giới thiệu chuyên viên máy Credit Card: 281-813-1135
Sunny Rock International
10641 S. Sam Houston Pkwy W.
Houston, TX 77071
Independent Gift Card System.
You own it. You sell it.
No payment. No bank.
Dạy kèm tại gia
Tel: 832-709-8147 (Phúc) - 832-709-5793 (Nhi)
10613 Bellaire Blvd. Ste A-120
Houston, TX 77072
Tel:281-498-1888
Tel:281-813-1135
Điều hành phòng Game trật tự và dễ dàng
Tel: 281-813-1135
Sam Cargo Express
10600 Bellaire Blvd. Ste 137
Houston, TX 77072
Tel: 346-229-5685
Texas United Realty
10920 Grant Road
Houston, TX 77070
Thien Loc
Bus: 832-664-8597
Cell: 713-670-6688
4502 Riverstone Blvd, Ste 605
Missouri City, TX 77459
ABTV 21.12
Houston ABTV 21.12 Television
ABTV 21.12
Minh Trương - Senior Partner
New York Life
Tel: 832-995-7575

ÐIỆN TOÁN     (Tìm dịch vụ theo cá nhân)

Applied Business Software
(Ðiện Toán - Chuyên bán các loại Business Software cho các cơ sở thương mại - Point of Sale, Invoicing, Payroll, General Accounting - Medical Software)

12114 WESTHEIMER, HOUSTON
Điện thoại: 281-813-1135

Cát Đoàn - Custom Software
(Nhu Liệu Bán Hàng - Làm và bán nhu liệu máy tính tiền và điều hành tiệm, cơ sở thương mại theo ý khách)

12114 WESTHEIMER, HOUSTON
Điện thoại: 281-813-1135

Index: A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
4K Computer
(Ðiện Toán - Bán, sửa chữa, tăng cường máy điện toán, hệ thống hoá, làm Website)

11201 BELLAIRE BLVD, STE 143, HOUSTON
Điện thoại: 281-933-6595

4L Computer Tech
(Ðiện Toán - Sửa máy điện toán, bảo trì, Network)

3418 BROADWAY ST, STE C, HOUSTON
Điện thoại: 281-650-5978

A+ Computech LLC
(Sửa Chữa Máy Điện Toán - Cung cấp các dịch vụ như lắp ráp, sửa chữa, bảo trì, nâng cấp máy tính, diệt Virus, Spyware. Lắp đặt Internet, Wireless)

11746 BELLAIRE BLVD, HOUSTON
Điện thoại: 281-652-8534

Applied Business Software
(Ðiện Toán - Chuyên bán các loại Business Software cho các cơ sở thương mại - Point of Sale, Invoicing, Payroll, General Accounting - Medical Software)

12114 WESTHEIMER, HOUSTON
Điện thoại: 281-813-1135

Axion Technologies
(Ðiện Toán - Phân phối máy điện toán, nhu liệu, thảo chương, sửa chữa, làm Website)

11160 SHELTON COURT, HOUSTON
Điện thoại: 281-575-0004, 281-575-0007

Bennart & Company
(Ðiện Toán - Sửa chữa, bảo trì máy điện toán, nối mạng, cương liệu, nhu liệu, thiết lập, tăng cường, chữa trị Virus và Spyware, tường lửa & bảo vệ, ráp máy theo ý khách, làm đồ họa ảnh, tiếp thị)


Điện thoại: 832-239-5423

BVB Technologies, LLC
(Chương Trình - Làm Website, viết Software theo ý khách, và làm các dịch vụ về Website mạng, bán Computer)

8518 BELLAIRE BLVD, HOUSTON
Điện thoại: 713-339-9820, 832-567-0249

Cát Đoàn - Custom Software
(Nhu Liệu Bán Hàng - Làm và bán nhu liệu máy tính tiền và điều hành tiệm, cơ sở thương mại theo ý khách)

12114 WESTHEIMER, HOUSTON
Điện thoại: 281-813-1135

Chương Nguyễn
(Ðiện Toán - KNT Computer - Bán và sửa chữa tất cả các loại máy computer)

12343 MURPHY RD, STE C, HOUSTON
Điện thoại: 713-568-7696

Comptech
(Ðiện Toán - Bán và sửa các loại máy điện toán cá nhân)

5916 ALLDAY DR, HOUSTON
Điện thoại: 713-977-2394

Comptinental Computer, Inc.
(Ðiện Toán - Bán, sửa chữa máy điện toán)

6529 W SAM HOUSTON PKWY N, HOUSTON
Điện thoại: 281-999-0677

Compunet
(Ðiện Toán - Bán máy computer các loại)

6795 WILCREST DR, HOUSTON
Điện thoại: 281-988-5553

Computer Consulting Xpress
(Ðiện Toán - Chuyên cung cấp mọi dịch vụ điện toán cho cơ sở thương mại và tư gia)


Điện thoại: 832-659-3588

Computronic Services
(Sửa Chữa Máy Điện Toán - Sửa chữa các dụng cụ điện tử, màn hình Plasma, sửa máy điện toán, trừ khử Virus, Spyware)

13727 FM 249, STE B, HOUSTON
Điện thoại: 281-847-3626

Đoàn's Computer Repair
(Ðiện Toán - Bán, sửa chữa, cải tiến, phòng ngừa Virus, khôi phục máy sau khi bị trục trặc, khôi phục các hồ sơ sau khi bị bôi xoá, vào Internet bất kỳ nơi đâu tại nhà qua hệ thống vô tuyến, lập kế hoạch lưu trữ hồ sơ, v.v...)

5700 S GESSNER, STE I, HOUSTON
Điện thoại: 281-277-6132, 281-450-9855

H & K Computer Services
(Ðiện Toán - Sửa chữa máy điện toán, máy in)

9101 LIPAN, STE 102, HOUSTON
Điện thoại: 281-827-5763, 281-494-0171

Hi-tech Commercial Computer Systems
(Ðiện Toán - Làm, bán, thiết kế Software thương mại, hệ thống DVR Security cho các cơ sở thương mại)

9720 BEECHNUT, STE 225, HOUSTON
Điện thoại: 713-771-2007

Home Pc Repair Networking
(Ðiện Toán - Sửa chữa, tăng cường, phòng ngừa Virus, làm Network)

5800 CORPORATE, HOUSTON
Điện thoại: 832-607-7506, 832-605-5956

Interactive Computer Services
(Sửa Chữa Máy Điện Toán - Cung cấp các dịch vụ sửa chữa máy điện toán, làm Website, v.v...)

8603 BARRON WOOD CIRCLE, HOUSTON
Điện thoại: 713-584-8834, 832-630-1306

Irepairbrokenlaptops
(Sửa Chữa Máy Điện Toán - Chuyên sửa máy điện toán. Chúng tôi sửa chữa đủ loại hư hỏng cho máy Laptop, MacBook, iPhone, iPad. Phục hồi dữ liệu (Data Recovery), xoá bỏ hoại liệu (Virus Removal))

6831 W BROADWAY, STE C, HOUSTON
Điện thoại: 832-736-9099, 832-618-2194

Mobile-PC Repair
(Sửa Chữa Máy Điện Toán - Sửa máy điện toán tận nhà, gia tăng phần ký ức máy, xoá bỏ các chương trình quảng cáo lén, phục hồi sau những rủi ro, phục hồi các hồ sơ, hình ảnh đã bị huỷ bỏ, phục hồi mật mã bị mất, thiết lập hệ thống điện toán vô tuyến tại tư gia, làm các dự án lưu trữ dự phòng)


Điện thoại: 713-545-9451, 281-235-7285

Nanotek Computer
(Ðiện Toán - Bán, sửa máy PC)

2615 FANNIN, STE 115, HOUSTON
Điện thoại: 281-917-4300

PC Home
(Ðiện Toán - Sửa, tăng cường, thiết trí)

12918 BELLAIRE BLVD, STE A1, HOUSTON
Điện thoại: 281-564-4667, 281-799-6160

Pc Home Aldelo Pos
(Ðiện Toán - Aldelo, Menusifu Restaurant POS)

12989 BELLAIRE BLVD, STE 2A, HOUSTON
Điện thoại: 281-799-6160, 281-564-4667

Pro PC Systems, Inc.
(Ðiện Toán - Bán, sửa PC)

9920 WESTPARK, HOUSTON
Điện thoại: 713-975-1648

R&R Solutions
(Ðiện Toán - Chuyên sửa máy điện toán và gắn máy thâu hình CCTV. Bán máy điện toán (mới và cũ), thiết kế, sửa chữa, tăng cường phẩm chất, thiết lập Website, và sửa chữa)

9700 HARWIN DR, STE 205, HOUSTON
Điện thoại: 713-922-5950

Sửa Computer Lưu Động
(Ðiện Toán - Sửa chữa máy Computer tại nhà)


Điện thoại: 832-524-6849

Technology Highway
(Ðiện Toán - Bán, sửa máy PC)

9440 OLD KATY, STE 126, HOUSTON
Điện thoại: 713-827-0858

Texans Computer
(Ðiện Toán - Bán, sửa chữa, tăng cường, chống virus, phục hồi máy hỏng, phục hồi hồ sơ đã huỷ, thiết lập hệ thống Internet không dây tại nhà, sao lại hồ sơ, v.v..)

16122 LESLIE LANE, MISSOURI CITY
Điện thoại: 713-858-1652, 281-795-3966

Thăng Long
(Ðiện Toán - Sửa máy điện toán, trừ khử các loại Virus)


Điện thoại: 281-983-9082, 832-687-6582

Viet Computer
(Ðiện Toán - Sửa chữa máy điện toán)


Điện thoại: 713-858-1652, 281-352-2786

vnMetro.com - Các cơ sở thương mại Việt Nam tại Houston         Về Trang Đầu