Vietnamese Business Directory Houston

12112 Bellaire Blvd., Ste 2
Houston, TX 77072
Direct: 832-465-6197
Office: 832-970-0358
10515 Bellaire Blvd, Ste E
Houston, TX 77072
Tel. 281-771-8850
13438 Bellaire Blvd Ste #1 Houston, Texas 77083
Cell: 832-407-2668
5205 S. Mason Rd, Ste 170
Katy, TX 77450
Tel. 281-800-1460
KM Sign 2
9600 Westpark Dr
Houston, TX 77063
10925 Beechnut St, Ste A104
Houston, TX 77072
* Watch TV Shows *
11209 Bellaire Blvd, Ste C-17B
Houston, TX 77072
Tel:713-885-5857
Legacy Community Health
Dr. Vian Nguyen, MD
OB/GYN & Maternity
832-786-3432
Christopher Trung Truong
1223 Antoine Dr.
Houston, TX 77055
Tel: 281-650-2352
Asian Business Directory
Stephanie Thanh Nguyễn
832-782-3243
tp_graphicdesign@yahoo.com
Tel:832-783-3243
Dr Duong MD, PA
Dr. Giao Dương
12000 Richmond Ave, Ste 320
Tel: 281-741-0260
5704 S. Gessner, Ste D
Houston, TX 77036
Paul Nguyen
Credit Card Machine
Cell: 713-992-6820
Nails & Hair Salons POS Systems
Hair & Nails Salon POS Software
11205 Bellaire Blvd, Ste B33
Houston, TX 77072
Tel:713-988-1425
OCEAN STAR AGENCY
(AUTO, HOME, MEDICARE – has many insurance companies for car, home and Medicare)
Hiếu Chạy Giây
Hieu Nguyen
Chuyên Chạy Giây
Network & Điện Thoại
Cell: 713-823-5188
Saver Merchant Solutions
Kevin Huy Tran
832-885-5791
Land for sale at Wilcrest & Westpark
Tel:281-813-1135
Customer Information System
Cho các Văn Phòng Bảo Hiểm
We have 12 convenient locations
Central City Automatics LLC
Automated doors and access controls
18906 FM 529, Ste G
Cypress, TX 77433
Tel: 713-517-1492
Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam
Thái Trương Realtor
CeLL: 281-701-5117
4500 TX-6, Sugar Land, TX 77478
Tel: 832-224-6818
Two convenient locations.
www.vonglawfirm.com
11210 Bellaire Blvd, #148
Houston, TX 77072
Merchant Service Group
Giới thiệu chuyên viên máy Credit Card: 281-813-1135
Sunny Rock International
10641 S. Sam Houston Pkwy W.
Houston, TX 77071
Independent Gift Card System.
You own it. You sell it.
No payment. No bank.
Dạy kèm tại gia
Tel: 832-709-8147 (Phúc) - 832-709-5793 (Nhi)
10613 Bellaire Blvd. Ste A-120
Houston, TX 77072
Tel:281-498-1888
Tel:281-813-1135
Điều hành phòng Game trật tự và dễ dàng
Tel: 281-813-1135
Sam Cargo Express
10600 Bellaire Blvd. Ste 137
Houston, TX 77072
Tel: 346-229-5685
Texas United Realty
10920 Grant Road
Houston, TX 77070
Thien Loc
Bus: 832-664-8597
Cell: 713-670-6688
4502 Riverstone Blvd, Ste 605
Missouri City, TX 77459
ABTV 21.12
Houston ABTV 21.12 Television
ABTV 21.12
Minh Trương - Senior Partner
New York Life
Tel: 832-995-7575

COMMUNITY     (Tìm dịch vụ theo cá nhân)

Index: A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Acres Home

818 RINGOLD STREET, HOUSTON
Điện thoại: 713-448-6391

Acres Home
(Trung Tâm Cứu Xét Hồ Sơ Trợ Giúp Y Phí - )

818 RINGOLD STREET, HOUSTON
Điện thoại: 713-566-6509

Aeromexico
(Hãng Hàng Không & Phi Trường - )


Điện thoại: 800-237-6639

Air Canada
(Hãng Hàng Không & Phi Trường - )


Điện thoại: 800-247-2262

Air France
(Hãng Hàng Không & Phi Trường - )


Điện thoại: 800-237-2747

Air New Zealand
(Hãng Hàng Không & Phi Trường - )


Điện thoại: 800-262-1234

Airtran Airlines
(Hãng Hàng Không & Phi Trường - )


Điện thoại: 800-247-8726

Aldine
(Trạm Y Tế - Thứ 2 - Thứ 6: 8-5pm)

4755 ALDINE MAIL ROUTE, HOUSTON
Điện thoại: 281-985-7600

American Airlines, American Eagle
(Hãng Hàng Không & Phi Trường - )


Điện thoại: 800-433-7300

An Toàn Về Cư Trú Và Tính Mạng
(Thanh Tra Xây Cất - )


Điện thoại: 713-535-7730

Ban An Ninh Chìm
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-837-9000

Ban Đặc Trách Báo Động
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-308-1400

Ban Đặc Trách Các Vụ Ẩu Đả Trong Gia Đình
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-308-1100

Ban Đặc Trách Các Vụ Giả Mạo
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-308-2500

Ban Đặc Trách Về Các Vụ Ăn Cắp Xe Hơi
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-308-3500

Ban Đặc Trách Về Giấy Phép Xe Hơi
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-308-1440

Ban Điều Hành
( - )


Điện thoại: 713-853-8005

Ban Lâm Sản
( - )


Điện thoại: 713-867-0378

Ban Thuế vụ
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-844-3400

Ban Y Tế Cấp Cứu
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-865-4210

Bayou City Medical Center
(Bệnh Viện - )

6700 BELLAIRE, HOUSTON
Điện thoại: 713-774-7611

Baytown
(Trạm Y Tế - Thứ 2 - Thứ 6: 7-5pm )

1602 GARTH ROAD, BAYTOWN
Điện thoại: 713-566-6509

Baytown
(Trung Tâm Cứu Xét Hồ Sơ Trợ Giúp Y Phí - )

1602 GARTH ROAD, BAYTOWN
Điện thoại: 713-566-6509

Báo Cáo Nước Hồ Houston Bị Nhiễm Độc
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-324-2979

Báo Cáo Trộm Cướp
(Điện Thoại Khẩn Cấp - )


Điện thoại: 713-222-8477

Báo Cáo Về Người Trưởng Thành
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-731-5223

Báo Cáo Về Vị Thành Niên
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-731-5223

Bảo Vệ Nguồn Nước
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-222-3509

Bellaire Medical Center
(Bệnh Viện - )

5314 DASHWOOD, HOUSTON
Điện thoại: 713-512-1200

Ben Taub General Hospital
(Bệnh Viện - Phòng cấp cứu mở cửa 24 giờ)

1504 TAUB LOOP, HOUSTON
Điện thoại: 713-793-2000

Bình Đẳng Gia Cư Và Quyền Tư Hữu Tài Sản
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-868-8481

Bộ Chỉ Huy Cảnh Sát
(Điện Thoại Khẩn Cấp - )

1200 TRAVIS, HOUSTON
Điện thoại: 713-247-1000

BPSOS Houston
(Phục Vụ Cộng Đồng - Chuyên về các dịch vụ bất vụ lợi như: khám sức khoẻ tổng quát, người cao niên, bạo hành trong gia đình, buôn người, thông dịch, thị thực chữ ký, học điện toán, học Anh ngữ, lớp luyện thi quốc tịch và các luật lệ về di trú, gia đình)

11360 BELLAIRE BLVD, STE 910, HOUSTON
Điện thoại: 281-530-6888

British Airways
(Hãng Hàng Không & Phi Trường - )


Điện thoại: 800-247-9297

Bưu Điện Trung Ương Houston
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )

401 FRANKLIN, HOUSTON
Điện thoại: 713-226-3161

Career & Recovery Resources, Inc.
(Tìm Việc - )

2525 SAN JACINTO, HOUSTON
Điện thoại: 713-754-7000

Casa De Amigos
(Trạm Y Tế - Thứ 2 - Thứ 6: 6:45-4:00pm)

1615 N MAIN, HOUSTON
Điện thoại: 713-222-2272

Cathay Pacific Airways
(Hãng Hàng Không & Phi Trường - )


Điện thoại: 800-233-2742

Cayman Airways
(Hãng Hàng Không & Phi Trường - )


Điện thoại: 800-422-9626

Các Chi Tiết Về Phiên Tòa, Vụ Án, Hoặc Coi Mục Lục
( - )


Điện thoại: 713-853-8000

Các Dữ Kiện Về Hồ Houston
(Thanh Tra Xây Cất - )


Điện thoại: 713-535-7745

Các Dữ Kiện Về Liên Bang
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 800-688-9889

Các Dữ Kiện Về Thị Xã Harris
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-755-5000

Các Dữ Kiện Về Tiểu Bang Texas
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 800-252-9600

Các Loài Vật Sống Dưới Nước
( - )


Điện thoại: 713-845-1324

Các Loại Bệnh Truyền Nhiễm
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-794-9261

Các Môn Thể Thao Cho Thanh Thiếu Niên
( - )


Điện thoại: 713-845-1083

Các Vật Liệu Nguy Hiểm Dễ Cháy
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-928-6711

Các Việc Hội Họp Đặc biệt
( - )


Điện thoại: 713-845-1267

Các Vụ Cháy Và Hoả Hoạn
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-247-2270

Cảnh Sát - 24/24
(Điện Thoại Khẩn Cấp - )


Điện thoại: 713-322-2313

Cảnh Sát Phía Bắc
(Điện Thoại Khẩn Cấp - )

9455 W MONTGOMERY, HOUSTON
Điện thoại: 281-405-5300

Cảnh Sát Phía Đông
(Điện Thoại Khẩn Cấp - )

7425 SHERMAN, HOUSTON
Điện thoại: 713-928-4600

Cảnh Sát Phía Tây
(Điện Thoại Khẩn Cấp - )

3203 S DAIRY ASHFORD, HOUSTON
Điện thoại: 281-584-4700

Cảnh Sát Trung Ương
(Điện Thoại Khẩn Cấp - )

61 RIESNER, HOUSTON
Điện thoại: 713-247-4400

Cảnh Sát Vùng Clear Lake
(Điện Thoại Khẩn Cấp - )

2855 BAY AREA BLVD, HOUSTON
Điện thoại: 281-218-3800

Cảnh Sát Vùng Đông Bắc
(Điện Thoại Khẩn Cấp - )

8301 LEY, HOUSTON
Điện thoại: 713-773-7900

Cảnh Sát Vùng Đông Nam
(Điện Thoại Khẩn Cấp - )

8300 MYKAWA, HOUSTON
Điện thoại: 713-731-5000

Cảnh Sát Vùng Tây Nam
(Điện Thoại Khẩn Cấp - )

4503 BEECHNUT, HOUSTON
Điện thoại: 713-314-3900

Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam
(Câu Lạc Bộ - )

4607 DOVE SPRING DR, HOUSTON
Điện thoại: 281-397-8564

Cấp Cứu Trên Không, Trên Biển
(Điện Thoại Khẩn Cấp - )


Điện thoại: 409-766-5620

Center For Continuing Careers / Forty Plus
(Tìm Việc - )

2909 HILLCROFT, STE 400, HOUSTON
Điện thoại: 713-952-7587

China Airlines
(Hãng Hàng Không & Phi Trường - )


Điện thoại: 800-227-5118

Chinese Community Center
(Tìm Việc - )

9800 TOWN PARK, HOUSTON
Điện thoại: 713-271-6100

Chinese Community Center
(Trụ Sở Cộng Đồng - Tổ chức bất vụ lợi giúp đỡ mọi người trong cộng đồng Á Đông. Cung cấp dịch vụ cho người lớn tuổi)

9800 TOWN PARK DR, HOUSTON
Điện thoại: 713-271-6100

CHIP
(Phục Vụ Cộng Đồng - Nhóm Y Tế Á Châu)

11360 BELLAIRE, STE 900, HOUSTON
Điện thoại: 713-566-4329, 713-566-6509

Chích Ngừa
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-794-9267

Chống Và Phòng Ngừa Các Vụ Phạm Pháp (TIPS)
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-222-8477

Christus St. John
(Bệnh Viện - )

18300 ST JOHN, HOUSTON
Điện thoại: 281-333-5503

Christus St. Joseph
(Bệnh Viện - )

1919 LABRANCH, HOUSTON
Điện thoại: 713-757-1000

Chuyên Chở Miễn Phí
(Phục Vụ Cộng Đồng - Dịch vụ chuyên chở miễn phí dành cho người cao niên. Liên lạc anh Hoà (8:00 sáng - 6:00 chiều))


Điện thoại: 713-272-9526

Chương Trình Cộng Tác Dân Sinh & Cảnh Sát
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-308-9079

Chương Trình Dành Cho Gia Đình
( - )


Điện thoại: 713-845-1000

Chương Trình Phòng Ngừa Ho Lao
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-794-6600

Chương Trình Phòng Ngừa Quấy Nhiễu Tình Dục
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-794-9360

Công Quyền / Dân Số Học
(Thư Viện - )


Điện thoại: 823-393-1313

Công Viên Hermann
( - )


Điện thoại: 713-284-1997

CÔNG VIÊN VÀ NƠI GIẢI TRÍ
( - )


Điện thoại: 713-845-1101

Cố Vấn Các Vấn Đề Pháp LÝ‎ Thông Thường
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-247-2000

Cướp Giựt
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-308-0700

DARE
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-308-3273

Dàn Âm Thanh và Sân Khấu Di Động
( - )


Điện thoại: 713-845-1160

Delta Airlines - Domestic
(Hãng Hàng Không & Phi Trường - )


Điện thoại: 800-221-1212

Delta Airlines - International
(Hãng Hàng Không & Phi Trường - )


Điện thoại: 800-241-4141

Dental Center
(Trạm Y Tế - Thứ 3 - Thứ 6: 8-5pm)

5230 GRIGGS RD, HOUSTON
Điện thoại: 713-757-0572

Dinh Dưỡng
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-794-9292

Dòng Đa Minh Việt Nam Houston
(Hội Ái Hữu, Nhóm - )


Điện thoại: 281-999-4928

Driver License Office 10503 Grant Rd
(Văn Phòng Xin Bằng Lái Xe - )

10503 GRANT RD, HOUSTON
Điện thoại: 281-890-5440

Driver License Office 12220 S Gessner
(Văn Phòng Xin Bằng Lái Xe - )

12220 S GESSNER, HOUSTON
Điện thoại: 713-219-4100

Driver License Office 15403 Vantage Pkwy
(Văn Phòng Xin Bằng Lái Xe - )

15403 VANTAGE PKWY, STE 300, HOUSTON
Điện thoại: 281-449-2685

Driver License Office 1601 Townhurst
(Văn Phòng Xin Bằng Lái Xe - )

1601 TOWNHURST, HOUSTON
Điện thoại: 713-465-8462

Driver License Office 8825 Tidwell
(Văn Phòng Xin Bằng Lái Xe - )

8825 TIDWELL, HOUSTON
Điện thoại: 713-633-9872

Driver License Office 9206 Winkler
(Văn Phòng Xin Bằng Lái Xe - )

9206 WINKLER, HOUSTON
Điện thoại: 713-943-0631

Đặc Quyền Về Các Loại Tài Sản
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-837-9550

Điều Tra Bạo Hành Trong Gia Đình
(Điện Thoại Khẩn Cấp - )


Điện thoại: 713-308-1100

Điều Tra Bị Cướp
(Điện Thoại Khẩn Cấp - )


Điện thoại: 713-308-0700

Điều Tra Bị Hiếp Dâm
(Điện Thoại Khẩn Cấp - )


Điện thoại: 713-308-1180

Điều Tra Chất Nổ
(Điện Thoại Khẩn Cấp - )


Điện thoại: 713-646-3910

Điều Tra Giết Người
(Điện Thoại Khẩn Cấp - )


Điện thoại: 713-308-3600

Điều Tra Ma Tuý
(Điện Thoại Khẩn Cấp - )


Điện thoại: 713-308-3300

Điều Tra Tai Nạn Xe
(Điện Thoại Khẩn Cấp - )


Điện thoại: 713-247-4072

Điều Tra Tìm Người Thất Lạc
(Điện Thoại Khẩn Cấp - )


Điện thoại: 713-731-5223

Điều Tra Tội Ác
(Điện Thoại Khẩn Cấp - )


Điện thoại: 713-308-8700

Điều Tra Trộm Cắp
(Điện Thoại Khẩn Cấp - )


Điện thoại: 713-308-0900

Điều Tra Trộm Cắp Xe
(Điện Thoại Khẩn Cấp - )


Điện thoại: 713-308-3500

Điện Thoại Khẩn Cấp
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 911

Điện Thoại Khẩn Cấp Về AIDS/HIV
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-794-9020

Điện Thoại Thường Trực Để Báo Cáo Đổ Rác Bất Hợp Pháp
(Thanh Tra Xây Cất - )


Điện thoại: 713-525-2728

Đồ Phế Thải Độc Hại Từ Các Tư Gia
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-551-7355

Đường Dây Điện Thoại Khần Cấp
(Thanh Tra Xây Cất - )


Điện thoại: 000-000-0311

Đường Dây Riêng Về Các Sinh Hoạt Đặc Biệt
( - )


Điện thoại: 713-845-1111

Đường Giây Khẩn Báo Bỏ Nhà Đi Hoang
(Điện Thoại Khẩn Cấp - )


Điện thoại: 800-210-2278

E.a. ''squatty'' Lyons
(Trạm Y Tế - Thứ 2 - Thứ 6: 8-4:30pm)

1712 1ST STREET, HOUSTON
Điện thoại: 713-446-4139

East Mount Houston
(Trung Tâm Cứu Xét Hồ Sơ Trợ Giúp Y Phí - )

11737 EASTEX FREEWAY, STE B, HOUSTON
Điện thoại: 713-566-6509

El Franco Lee
(Trạm Y Tế - Thứ 2 - Thứ 6: 8-5pm)

8901 BOONE RD, HOUSTON
Điện thoại: 281-454-0500

Eva Air
(Hãng Hàng Không & Phi Trường - )


Điện thoại: 800-695-1188

FBI - Tiếng Anh
(Điện Thoại Khẩn Cấp - )


Điện thoại: 713-693-5000

FBI - Tiếng Việt
(Điện Thoại Khẩn Cấp - )


Điện thoại: 713-693-8505

Foodstamp Medicaid 10010 Fuqua
(Xin Foodstamp & Medicaid - )

10010 FUQUA, HOUSTON
Điện thoại: 713-946-6861

Foodstamp Medicaid 10202 East Freeway
(Xin Foodstamp & Medicaid - )

10202 EAST FREEWAY, HOUSTON
Điện thoại: 713-673-6347

Foodstamp Medicaid 1100 Greens Parkway
(Xin Foodstamp & Medicaid - )

1100 GREENS PARKWAY, HOUSTON
Điện thoại: 281-874-0048

Foodstamp Medicaid 12121 Westheimer
(Xin Foodstamp & Medicaid - )

12121 WESTHEIMER, HOUSTON
Điện thoại: 281-597-5200

Foodstamp Medicaid 13838 Buffalo Speedway
(Xin Foodstamp & Medicaid - )

13838 BUFFALO SPEEDWAY, HOUSTON
Điện thoại: 713-433-3145

Foodstamp Medicaid 2110 Telephone Rd
(Xin Foodstamp & Medicaid - )

2110 TELEPHONE RD, HOUSTON
Điện thoại: 713-697-7598

Foodstamp Medicaid 2711 W Little York
(Xin Foodstamp & Medicaid - )

2711 W LITTLE YORK, HOUSTON
Điện thoại: 713-699-1098

Foodstamp Medicaid 6118 Scott
(Xin Foodstamp & Medicaid - )

6118 SCOTT, HOUSTON
Điện thoại: 713-748-8450

Foodstamp Medicaid 7333 North Freeway
(Xin Foodstamp & Medicaid - )

7333 NORTH FREEWAY, HOUSTON
Điện thoại: 713-691-7711

Foodstamp Medicaid 9111 Eastex Freeway
(Xin Foodstamp & Medicaid - )

9111 EASTEX FREEWAY, HOUSTON
Điện thoại: 713-691-0033

Foodstamp Medicaid 9460 Harwin
(Xin Foodstamp & Medicaid - )

9460 HARWIN, HOUSTON
Điện thoại: 713-268-1510

Frontier Airlines - IAH
(Hãng Hàng Không & Phi Trường - )


Điện thoại: 800-432-1359

Gắn Đường Nước Thoát / Lệ Phí
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-525-9834

George Bush Airport - IAH
(Hãng Hàng Không & Phi Trường - )


Điện thoại: 281-230-3000

GIA CƯ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐÔNG
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-868-8300

Gia Đình Phật Tử Huyền Quang
(Hội Ái Hữu, Nhóm - )

10002 SYNOTT, HOUSTON
Điện thoại: 281-575-0910

Gia Hạn Mượn Sách Bằng Diên Thoại
(Thư Viện - )


Điện thoại: 832-393-2280

Giới hạn Của Các văn Tự Khế Ước
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-437-6769

Gulfgate
(Trạm Y Tế - Thứ 2 - Thứ 6: 8-5pm)

7550 OFFICE CITY DRIVE, HOUSTON
Điện thoại: 713-495-3700

Hẹ Thống Nước Uống Và Nước Thoát
(Thanh Tra Xây Cất - )


Điện thoại: 713-535-7700

Hệ Thống Điện
(Thanh Tra Xây Cất - )


Điện thoại: 713-535-7600

Hệ Thống Truyền Hình Thành Phố
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-865-4200

Hiep Luc Group
(Nhóm - Có các lớp điện toán. Khai thuế miễn phí. Dịch vụ y tế miễn phí)

11210 BELLAIRE, STE 118, HOUSTON
Điện thoại: 281-495-8936

Houston Area Urban League
(Tìm Việc - )

1301 TEXAS AVE, HOUSTON
Điện thoại: 713-393-8700

Houston Compass, Inc.
(Tìm Việc - )

1117 TEXAS AVE, HOUSTON
Điện thoại: 713-229-8319

Hồ Sơ Và Các Dữ liệu Tham Chiếu
(Thư Viện - )


Điện thoại: 823-393-1313

Hội Ái Hữu Bình Thuận Houston & Vùng Phụ Cận
(Hội Ái Hữu, Nhóm - )


Điện thoại: 713-820-7269

Hội Ái Hữu Hải Quân Houston
(Hội Ái Hữu, Nhóm - )


Điện thoại: 832-444-3099

Hội Ái Hữu Khánh Hoà & Nha Trang
(Hội Ái Hữu, Nhóm - )


Điện thoại: 281-933-6076

Hội Ái Hữu Không Quân Houston & Vùng Phụ Cận
(Hội Ái Hữu, Nhóm - )


Điện thoại: 713-521-0614

Hội Ái Hữu Pháo Binh
(Hội Ái Hữu, Nhóm - )


Điện thoại: 713-774-3068

Hội Ái Hữu Quang Trung
(Hội Ái Hữu, Nhóm - )


Điện thoại: 281-931-4951

Hội Ái Hữu Quảng Ngãi
(Hội Ái Hữu, Nhóm - )


Điện thoại: 281-360-2480

Hội Ái Hữu SVSQ/TB Thủ Đức
(Hội Ái Hữu, Nhóm - )


Điện thoại: 281-590-1251

Hội Ảnh Việt Nam Houston
(Hội - )


Điện thoại: 281-236-8856

Hội Bảo Tồn Văn Hoá & Lịch sử VN
(Hội Ái Hữu, Nhóm - )


Điện thoại: 512-844-9417

Hội Bô Lão Việt Nam Houston
(Hội Ái Hữu, Nhóm - )


Điện thoại: 281-847-5157

Hội Cao Niên
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-794-9001

Hội Cảnh Sát Quốc Gia VN tại TX
(Hội Ái Hữu, Nhóm - )


Điện thoại: 281-530-6898

Hội Cựu Giáo Chức Việt Nam
(Hội Ái Hữu, Nhóm - )


Điện thoại: 281-492-0362

Hội Cựu SV Kỹ Thuật VN
(Hội Ái Hữu, Nhóm - )


Điện thoại: 281-568-3401

Hội Cựu SV Quốc Gia Hành Chánh Texas
(Hội Ái Hữu, Nhóm - )


Điện thoại: 832-419-6788

Hội Cựu Tù Nhân Houston & Phụ Cận
(Hội Ái Hữu, Nhóm - )


Điện thoại: 281-536-5483

Hội Đồng Hương Biên Hoà
(Hội Ái Hữu, Nhóm - )


Điện thoại: 281-933-3127

Hội Đồng Hương Thái Bình
(Hội Ái Hữu, Nhóm - )


Điện thoại: 281-491-3188

Hội Đức Thánh Trần
(Hội - )

9321 EMNORA, HOUSTON
Điện thoại: 713-468-5049

Hội Làng Kế Môn
(Hội Ái Hữu, Nhóm - )


Điện thoại: 832-351-3838

Hội Pháo Binh QLVNCH
(Hội Ái Hữu, Nhóm - )


Điện thoại: 281-536-5483

HỘi Phụ Nữ Diên Hồng
(Hội Ái Hữu, Nhóm - )


Điện thoại: 281-496-4238

HỘi Phụ Nữ Đấu Tranh Cho Việt Nam Tự Do
(Hội Ái Hữu, Nhóm - )


Điện thoại: 713-432-7756

Hội Thiếu Sinh Quân
(Hội Ái Hữu, Nhóm - )


Điện thoại: 281-441-4209

Hội Thuỷ Quân Lục Chiến
(Hội Ái Hữu, Nhóm - )


Điện thoại: 281-561-8649

Hội Tín Hữu Cao Đài
(Hội Ái Hữu, Nhóm - )


Điện thoại: 281-580-7452

Hội Tu Thiền Sinh Việt Nam
(Hội Ái Hữu, Nhóm - )


Điện thoại: 281-464-3018

Hội Tương Tế Cố Đô Huế
(Hội Ái Hữu, Nhóm - )


Điện thoại: 281-496-4987

Hội Văn Hoá Khoa Học Việt Nam
(Hội - )

4615 BELLEPARK DR, HOUSTON
Điện thoại: 281-933-8118

Hội Vĩnh Long Vĩnh Bình Sadec
(Hội Ái Hữu, Nhóm - )

8200 WILCREST, STE 14, HOUSTON
Điện thoại: 713-660-8958

Hội Welcare giúp đỡ ngưởi già
(Hội Ái Hữu, Nhóm - )


Điện thoại: 713-266-0407, 832-865-8392

Japan Airlines
(Hãng Hàng Không & Phi Trường - )


Điện thoại: 800-525-3663

Jetblue Airways - Hobby
(Hãng Hàng Không & Phi Trường - )


Điện thoại: 713-845-6585

Kế Hoạch Hóa Gia Đình Và Dinh Dưỡng
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-794-9368

Khám Nghiệm Độc Tố Cho Nhi Đồng
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-794-9349

Khám Nghiệm Ung Thư
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-794-9495

Khiếu Nại Về Các Thùng Rác Lớn
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-865-7100

Khiếu Nại Về Thiết Kế Hệ Thống Nước Thoát
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-837-7356

Không Khí Trong Nhà, Tia Quang Tuyến, Luật Lệ Về Khói
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-640-4359

Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Houston & Vùng Phụ Cận
(Hội Ái Hữu, Nhóm - )

7102 TOURS DR, HOUSTON
Điện thoại: 281-536-5483

Kiểm Soát Các Đồ Án Xây Cất
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-754-0400

Kiểm Soát Địa Diểm Và Hệ Thống Thoát Nước
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-831-0569

Kiện Tụng, Khiếu Nại
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-247-2139

Korean Air
(Hãng Hàng Không & Phi Trường - )


Điện thoại: 800-438-5000

Làng Huế
(Hội Ái Hữu, Nhóm - )

8305 PARK PLACE, STE 28, HOUSTON
Điện thoại: 713-649-1303

Làng Sàigòn
(Hội Ái Hữu, Nhóm - )

8273 PARK PLACE, STE 5, HOUSTON
Điện thoại: 713-644-2149

Lufthansa
(Hãng Hàng Không & Phi Trường - )


Điện thoại: 800-645-3880

Lyndon B. Johnson (LBJ) Hospital
(Bệnh Viện - Phòng cấp cứu mở cửa 24 giờ)

5656 KELLEY ST, HOUSTON
Điện thoại: 713-566-5000

M. D. Anderson
(Bệnh Viện - )

1515 HOLCOME BLVD, HOUSTON
Điện thoại: 713-792-2121

Martin Luther King
(Trạm Y Tế - Thứ 2 - Thứ 6: 7:30-5:00pm)

3601 N MACGREGOR WAY, HOUSTON
Điện thoại: 713-873-4700

Máy Lạnh & Máy Nuớc Nóng
(Thanh Tra Xây Cất - )


Điện thoại: 713-535-7755

Mạng Lưới Tuổi Trẻ
(Hội Ái Hữu, Nhóm - )


Điện thoại: 281-658-6523

Memorial Hermann Hospitals
(Bệnh Viện - )

6411 FANNIN, HOUSTON
Điện thoại: 713-704-4000

Memorial Hermann Hospitals - Children Hospital
(Bệnh Viện - )

6411 FANNIN, HOUSTON
Điện thoại: 713-704-5437

Memorial Hermann Hospitals - Fortbend Hospital
(Bệnh Viện - )

3808 FM 1092, FORTBEND
Điện thoại: 281-499-4800

Memorial Hermann Hospitals - Katy Hospital
(Bệnh Viện - )

5602 MEMORIAL CENTER DR, KATY
Điện thoại: 281-392-1111

Memorial Hermann Hospitals - Memorial City
(Bệnh Viện - )

921 GESSNER, HOUSTON
Điện thoại: 713-932-3000

Memorial Hermann Hospitals - Memorial Southwest
(Bệnh Viện - )

7600 BEECHNUT, HOUSTON
Điện thoại: 713-456-5000

Memorial Hermann Hospitals - Northwest
(Bệnh Viện - )

1635 NORTH LOOP WEST, HOUSTON
Điện thoại: 713-867-2000

Memorial Hermann Hospitals - Southeast
(Bệnh Viện - )

11180 ASTORIA BLVD, HOUSTON
Điện thoại: 281-929-6100

Memorial Hermann Hospitals - The Woodlands
(Bệnh Viện - )

9250 PINECROFT, WOODLANDS
Điện thoại: 713-704-4000

Môn Bài, Giấy Phép, Và Chứng Từ Thư
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-837-9838

Mua Bán Bất Động Sản
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-837-0900

Mượn Sách Qua Thư Viện
(Thư Viện - )


Điện thoại: 713-867-0342

Nghiên Cứu Và Thiết Kế Hệ Thống Nước Uống Và Nước Thoát
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-837-7033

Ngộ Độc
(Điện Thoại Khẩn Cấp - )


Điện thoại: 800-764-7661

Nhà Tù
(Điện Thoại Khẩn Cấp - )


Điện thoại: 713-247-5400

Nhà Tù Vùng Đông Nam
(Điện Thoại Khẩn Cấp - )


Điện thoại: 713-755-5300

Norteast Medical Center
(Bệnh Viện - )

18951 MENORIAL N, WOODLANDS
Điện thoại: 281-540-7700

Northwest
(Trạm Y Tế - Thứ 2 - Thứ 5: 8:00-10:00pm)

1100 34TH STREET, HOUSTON
Điện thoại: 713-861-3939

Northwest Airlines - Domestic
(Hãng Hàng Không & Phi Trường - )


Điện thoại: 800-225-2525

Nơi Xin Lưu Trữ Giấy Tờ Báo Cáo Về Tai Nạn Giao Thông
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-308-8585

Nối Hệ Thống Nước Và Gắn Đồng Hồ Nước
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-535-7880

Park Plaza
(Bệnh Viện - )

1313 HERMANN DR, HOUSTON
Điện thoại: 713-527-5000

People's
(Trạm Y Tế - Thứ 2 - Thứ 6: 8-5pm)

6630 DEMOSS, HOUSTON
Điện thoại: 713-272-2600

Phân Đoàn Phục Vụ Công Chúng
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-308-3200

Phẩm Chất Nước
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-735-3342

Philippines Airlines
(Hãng Hàng Không & Phi Trường - )


Điện thoại: 800-435-9725

Phim Ảnh Và Video
(Thư Viện - )


Điện thoại: 823-393-1640

Photo Club Of Vietnam Houston
(Câu Lạc Bộ - Câu Lạc Bộ Ảnh Việt Nam tại Houston)

7100 CLAREWOOD DR, HOUSTON
Điện thoại: 281-236-8856

Phòng An Toàn
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-247-8699

Phòng Cấp giấy Phép Về Việc Đố Các Chất Cháy
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-247-8557

Phòng Khiếu Nại Các Vi Phạm Về Dây Điện Và Điện
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-837-0633

Phòng Khiếu Nại Về Các Vi Phạm Về Xe Kéo, Taxi, Đổ Xi Măng
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-865-4260

Phòng Ngừa Hỏa Hoạn
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-865-7100

Phòng Phát Triển Kế Hoạch và Mở Mang Cộng Đồng
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-868-8300

PHÒNG TÀI CHÍNH VÀ ĐIỀU HÀNH
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-837-9887

Phòng Trợ Cấp An Ninh
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-794-9090

Phòng Trực
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-884-3131

Qantas Airways
(Hãng Hàng Không & Phi Trường - )


Điện thoại: 800-227-4500

Quentin Mease Hospital
(Bệnh Viện - )

3601 N MACGREGOR WAY, HOUSTON
Điện thoại: 713-873-3700

Rosewood Medical Center
(Bệnh Viện - )

9200 WESTHEIMER, HOUSTON
Điện thoại: 713-780-7900

Settegast
(Trạm Y Tế - Thứ 2 - Thứ 6: 7:30-5:15pm)

9105 N WAYSIDE, HOUSTON
Điện thoại: 713-633-2020

Singapore Airlines
(Hãng Hàng Không & Phi Trường - )


Điện thoại: 800-742-3333

South Loop
(Trung Tâm Cứu Xét Hồ Sơ Trợ Giúp Y Phí - )

5959 LONG DRIVE, HOUSTON
Điện thoại: 713-566-6509

Southwest
(Trung Tâm Cứu Xét Hồ Sơ Trợ Giúp Y Phí - )

8901 BOONE RD, STE B, HOUSTON
Điện thoại: 713-566-6509

Southwest Airlines
(Hãng Hàng Không & Phi Trường - )


Điện thoại: 800-435-9792

Sở An Toàn Công Cộng Tại Texas (DPS)
(Điện Thoại Khẩn Cấp - )


Điện thoại: 713-681-1761

Sở Bảng Hiệu Giao Thông
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-535-7900

Sở Cảnh Sát (truờng hợp thường)
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-222-3131

Sở Cảnh Sát (trường hợp khẩn cấp 24 giờ)
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-224-0675

SỞ CẢNH SÁT THÀNH PHỐ HOUSTON
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-308-1600

Sở Cảnh Vụ
(Điện Thoại Khẩn Cấp - )


Điện thoại: 713-718-4800

SỞ CỨU HỎA THÀNH PHỐ HOUSTON
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-247-5900

Sở Dọn Đường (công ty điện lực Houston)
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-207-7777

Sở Đặc trách công viên & giâi trí
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-845-1000

Sở Giao Dịch Với Người Tiêu Thụ Nước
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-371-1000

Sở Kế Hoạch & Phát Triển
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-837-7708

Sở Kế Hoạch Cải Tiến Tân Trang Thành Phố
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-837-7100

Sở Kiến Tạo Cầu Và Đường Xá
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-837-7200

Sở Mật Vụ
(Điện Thoại Khẩn Cấp - )


Điện thoại: 713-868-2299

Sở Pháp Luật
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-247-2000

Sở Quản Trị Đổ Phế Thải Nặng
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-837-9100

Sở Trợ Giúp Nhân Sinh
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-837-9300

Sở Y Tế Giúp Đỡ Nhân Sinh
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-794-9320

Spring Branch Medical Center
(Bệnh Viện - )

8850 LONGPOINT, HOUSTON
Điện thoại: 713-467-6555

St. Luke's Espicopal
(Bệnh Viện - )

6720 BERTNER, HOUSTON
Điện thoại: 713-791-2011

Strawberry
(Trạm Y Tế - Thứ 2 - Thứ 5: 7:30-6pm)

927 SHAW STREET, PASADENA
Điện thoại: 281-837-2700

Strawberry
(Trung Tâm Cứu Xét Hồ Sơ Trợ Giúp Y Phí - )

925 SHAW ROAD, PASADENA
Điện thoại: 713-566-6509

Sun Country Airlines
(Hãng Hàng Không & Phi Trường - )


Điện thoại: 800-359-6786

Sửa Chữa Gia Cư Khẩn Cấp
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-866-6400

Tai Nạn Lưu Thông
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-247-4072

Tài Trợ Các Dịch Vụ Thương Mại Nhỏ
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-845-2400

Tài Trợ Về Phát Triển Gia Cư
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-868-8300

Texas Children's
(Bệnh Viện - )

6621 FANNIN, HOUSTON
Điện thoại: 832-824-1000

Thai Airways
(Hãng Hàng Không & Phi Trường - )


Điện thoại: 800-426-5204

Than Phiền Về Ô Nhiễm Không Khí
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-640-4200

Than Phiền Về Thực Phẩm Và Nhà Hàng
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-794-9400

Thanh Tra Y Tế Và Sức Khỏe
(Thanh Tra Xây Cất - )


Điện thoại: 713-535-7800

The Alliance
(Phục Vụ Cộng Đồng - Lớp ESL miễn phí, tìm việc miễn phí, xin nhà ở (Housing), phương tiện di chuyển miễn phí, giúp lấy bằng lái xe miễn phí, giữ trẻ miễn phí)

6440 HILLCROFT, STE 411, HOUSTON
Điện thoại: 713-776-4700

The Methodist
(Bệnh Viện - )

6565 FANNIN, HOUSTON
Điện thoại: 713-790-3311

The Worksource
(Tìm Việc - www.theworksource.org)


Điện thoại: 713-627-3200, 888-469-5627

Thẻ Vàng
(Phục Vụ Cộng Đồng - Nhóm Y Tế Á Châu)

11360 BELLAIRE, STE 900, HOUSTON
Điện thoại: 713-566-4329, 713-566-6509

Thẻ Vàng - Thư Viện Nhà Việt
(Phục Vụ Cộng Đồng - Chương trình Thẻ Vàng cho các dịch vụ y tế của Harris County Hospital District)

11360 BELLAIRE, STE 900, HOUSTON
Điện thoại: 281-498-8438

Thiền Sinh Hội
(Hội Ái Hữu, Nhóm - )


Điện thoại: 713-896-1432

Thomas Street HIV / AIDS
(Trạm Y Tế - Thứ 2 - Thứ 6: 8-4pm)

2015 THOMAS ST, HOUSTON
Điện thoại: 713-873-4000

Thống Kê Về Sinh Sản Và Tử Ving
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-794-9050

Thư viện
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-236-1313

Thư Viện Trung Ương
(Thư Viện - )


Điện thoại: 713-236-1313

Thử Nghiệm Nước Giếng
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-558-3471

Tiêu Chuẩn Công Viên / Nghệ Thuật Trong Thành Phố
( - )


Điện thoại: 713-845-1265

Tiêu Giải Nước Cống
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-641-9956

Tiền Phạt
(Thư Viện - )


Điện thoại: 832-393-2222

Tin Tức, Sự Kiện Về Lụt Lội
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-535-7605

Tobia Association
(Hội Ái Hữu, Nhóm - Chuyên lo việc an táng)

P.O. BOX 131891, HOUSTON
Điện thoại: 281-458-3330, 713-524-7543

Tong Hoi Cuu Chien Si Qlvnch
(Câu Lạc Bộ - )


Điện thoại: 281-496-4987

Tòa Án thành phố
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-247-5100

Tổng Đài Điện Thoại
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-247-1000

Trộm Cắp
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-308-0900

Trợ Giúp Cộng Đồng Dân Cư
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-308-9100

Trung Tâm Đáp Ứng Nhu Cầu Công Ích
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-837-0600

Trung Tâm Điều Hành Và Nhận Các Khiếu Nại
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-222-5102

Trung Tâm Liên Lạc Với Công Chúng
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-865-4221

Trung Tâm Nghiên Cứu Về Phổ hệ Và Truyền Hệ
(Thư Viện - )


Điện thoại: 823-393-2600

Trung Tâm Sinh Hoạt Cao Niên Vn - 45 South
(Hội Ái Hữu, Nhóm - )

10150 ALMEDA GENOA RD, HOUSTON
Điện thoại: 713-941-2511, 469-323-9066

Trung Tâm Thành Phố
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-247-4255

Trung Tâm Trả Lời Người Dân
( - )


Điện thoại: 713-845-4357

Trung Tâm Wortham
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-237-1439

Trưởng Phòng Cứu Hỏa
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-247-7100

Twc Houston Unemployment Insurance Tele-center
(Tìm Việc - )


Điện thoại: 281-983-1100

TWC Tele-Center Network
(Tìm Việc - )


Điện thoại: 800-939-6631

Twelve Oaks
(Bệnh Viện - )

4200 PORTSMOUTH, HOUSTON
Điện thoại: 713-623-2500

United Airlines
(Hãng Hàng Không & Phi Trường - )


Điện thoại: 800-241-6522

University Of Houston
(Tìm Việc - )

4800 CALHOUN, HOUSTON
Điện thoại: 713-743-1000

Us Airways
(Hãng Hàng Không & Phi Trường - )


Điện thoại: 800-428-4322

Văn Phòng Cấp Giấy Phép Cho Các Chương Trình Giải Trí
( - )


Điện thoại: 713-845-1223

Văn Phòng Giấy Phép Và Kế Hoạch Xây Cất
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-754-9741

Văn phòng giúp Đỡ Tàn Tật
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-526-3919

Văn Phòng Kiểm Soát Thú Vật
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-238-2170

Văn Phòng Liên lạc Công Chúng
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-865-4221

Văn Phòng Nha Khoa
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-794-9363

Văn Phòng Phục Vụ Khách Tiêu Thụ Nước
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-371-1400

Vietnam Photographic Art Society
(Câu Lạc Bộ - )

9600 BELLAIRE BLVD, STE 131, HOUSTON
Điện thoại: 832-689-8160

Vietnamese Community Of Houston
(Trụ Sở Cộng Đồng - Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Houston và Vùng Phụ Cận)

7100 CLAREWOOD DR, HOUSTON
Điện thoại: 713-272-8624

Viện Nghiên Cứu Phát Triển
(Phục Vụ Cộng Đồng - Lớp ESL miễn phí, lớp điện toán miễn phí, tìm việc miễn phí)

10120 NORTHWEST FWY, STE 227, HOUSTON
Điện thoại: 713-686-3717, 281-686-4145

Vùng Đông Nam
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-731-5300

We Care Social Services
(Phục Vụ Cộng Đồng - Bà Lưu Ngọc Đính)

8282 BELLAIRE BLVD, STE 123, HOUSTON
Điện thoại: 713-541-2262, 832-423-1500

West Houston Medical Center
(Bệnh Viện - )

12141 RICHMOND, HOUSTON
Điện thoại: 281-558-3444

Woman's Hospital Of Texas
(Bệnh Viện - )

7600 FANNIN, HOUSTON
Điện thoại: 713-790-1234

Xâm Phạm Hoặc Xâm Lấn Đất Đai
(Thanh Tra Xây Cất - )


Điện thoại: 713-535-7773

Xin Gắn Lề Đường
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-837-7280

Xì Ke Ma Túy
(Số Điện Thoại Quan Trọng - )


Điện thoại: 713-466-3673

vnMetro.com - Các cơ sở thương mại Việt Nam tại Houston         Về Trang Đầu