Vietnamese Business Directory Houston

12112 Bellaire Blvd., Ste 2
Houston, TX 77072
Direct: 832-465-6197
Office: 832-970-0358
10515 Bellaire Blvd, Ste E
Houston, TX 77072
Tel. 281-771-8850
13438 Bellaire Blvd Ste #1 Houston, Texas 77083
Cell: 832-407-2668
5205 S. Mason Rd, Ste 170
Katy, TX 77450
Tel. 281-800-1460
KM Sign 2
9600 Westpark Dr
Houston, TX 77063
10925 Beechnut St, Ste A104
Houston, TX 77072
* Watch TV Shows *
11209 Bellaire Blvd, Ste C-17B
Houston, TX 77072
Tel:713-885-5857
Legacy Community Health
Dr. Vian Nguyen, MD
OB/GYN & Maternity
832-786-3432
Christopher Trung Truong
1223 Antoine Dr.
Houston, TX 77055
Tel: 281-650-2352
Asian Business Directory
Stephanie Thanh Nguyễn
832-782-3243
tp_graphicdesign@yahoo.com
Tel:832-783-3243
Dr Duong MD, PA
Dr. Giao Dương
12000 Richmond Ave, Ste 320
Tel: 281-741-0260
5704 S. Gessner, Ste D
Houston, TX 77036
Paul Nguyen
Credit Card Machine
Cell: 713-992-6820
Nails & Hair Salons POS Systems
Hair & Nails Salon POS Software
11205 Bellaire Blvd, Ste B33
Houston, TX 77072
Tel:713-988-1425
OCEAN STAR AGENCY
(AUTO, HOME, MEDICARE – has many insurance companies for car, home and Medicare)
Hiếu Chạy Giây
Hieu Nguyen
Chuyên Chạy Giây
Network & Điện Thoại
Cell: 713-823-5188
Saver Merchant Solutions
Kevin Huy Tran
832-885-5791
Land for sale at Wilcrest & Westpark
Tel:281-813-1135
Customer Information System
Cho các Văn Phòng Bảo Hiểm
We have 12 convenient locations
Central City Automatics LLC
Automated doors and access controls
18906 FM 529, Ste G
Cypress, TX 77433
Tel: 713-517-1492
Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam
Thái Trương Realtor
CeLL: 281-701-5117
4500 TX-6, Sugar Land, TX 77478
Tel: 832-224-6818
Two convenient locations.
www.vonglawfirm.com
11210 Bellaire Blvd, #148
Houston, TX 77072
Merchant Service Group
Giới thiệu chuyên viên máy Credit Card: 281-813-1135
Sunny Rock International
10641 S. Sam Houston Pkwy W.
Houston, TX 77071
Independent Gift Card System.
You own it. You sell it.
No payment. No bank.
Dạy kèm tại gia
Tel: 832-709-8147 (Phúc) - 832-709-5793 (Nhi)
10613 Bellaire Blvd. Ste A-120
Houston, TX 77072
Tel:281-498-1888
Tel:281-813-1135
Điều hành phòng Game trật tự và dễ dàng
Tel: 281-813-1135
Sam Cargo Express
10600 Bellaire Blvd. Ste 137
Houston, TX 77072
Tel: 346-229-5685
Texas United Realty
10920 Grant Road
Houston, TX 77070
Thien Loc
Bus: 832-664-8597
Cell: 713-670-6688
4502 Riverstone Blvd, Ste 605
Missouri City, TX 77459
ABTV 21.12
Houston ABTV 21.12 Television
ABTV 21.12
Minh Trương - Senior Partner
New York Life
Tel: 832-995-7575

SỬA XE     (Tìm dịch vụ theo cá nhân)

Hi-Tek Auto Service & Repair
(Sửa Xe, Làm Ðồng - Sửa các loại xe Nhật về điện tử, Tune-Up, thắng, Timing Belt, máy lạnh, máy sưởi, Fuel Injection, Carburator, Shocks & Struts, sửa chữa tổng quát. Định giá miễn phí) (Xem tiếp)

6801 BANEWAY DR, STE 1K, HOUSTON
Điện thoại: 281-879-8299, 713-992-4262

Index: A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
529 Auto Repair & Collision Center
(Sửa Xe, Làm Ðồng, Kéo Xe - Sửa xe Mỹ và ngoại quốc, làm đồng, kéo xe)

12715 FM 529, HOUSTON
Điện thoại: 713-849-3343

Ad Car Repair
(Sửa Xe - Sửa máy, hộp số, carburator, fuel injection)

7490 BOONE RD, HOUSTON
Điện thoại: 281-933-2951, 281-933-2911

Aldine Bender Automotive
(Sửa Xe - Sửa xe Mỹ và ngoại quốc, hộp số, điện)

1215 ALDINE BENDER, HOUSTON
Điện thoại: 281-449-8512

Alfa Collision, Inc.
(Sửa Xe, Làm Ðồng - Sửa xe nội địa, ngoại quốc. Làm đồng)

4115 S KIRKWOOD, HOUSTON
Điện thoại: 281-530-9955

Alief Car Care Center
(Sửa Chữa, Bán Bánh Xe - Sửa chữa xe ngoại quốc & nội địa, bán bánh xe, kiểm soát xe thường niên)

11150 BEECHNUT, HOUSTON
Điện thoại: 281-879-1707, 281-879-1708

AM Car Repair
(Sửa Xe - Sửa chữa các loại xe Mỹ, Nhật, Âu Châu - Máy, hộp số, thắng, điện)

7490 BOONE, HOUSTON
Điện thoại: 281-933-2951, 281-933-2911

Antoine Car Care
(Sửa Xe, Làm Ðồng - Sửa xe, làm đồng, và sơn tất cả các loại xe Mỹ và ngoại quốc)

8610 ANTOINE DR, HOUSTON
Điện thoại: 281-260-9556

Apple Auto Repair & Body Shop
(Sửa Xe, Làm Ðồng - Sửa chữa, sơn và làm đồng các loại xe. Thay kính xe và Timing Belts, sửa máy lạnh, Rebuild hộp số)

12230 BEECHNUT, STE B, HOUSTON
Điện thoại: 281-561-7884, 713-376-9015

Asia Auto Care, Inc.
(Sửa Xe, Làm Ðồng - Sửa các loại xe Nhật)

12420 S GESSNER, STE B, HOUSTON
Điện thoại: 713-773-1166

Au-Tech Auto Repair #1
(Sửa Xe - Sửa xe Mỹ và ngoại quốc - Ðịnh bệnh bằng computer - Hệ thống điện, điện tử, thắng, hộp số)

2509 ALABAMA, HOUSTON
Điện thoại: 713-529-6772

Auto Ho Service
(Sửa Xe - Auto Ho Service)

6689 WILCREST DR, HOUSTON
Điện thoại: 281-988-7788

Auto Services - Thanh Luu
(Sửa Xe - )

11450 BISSONNET, STE 310, HOUSTON
Điện thoại: 832-359-7102

Autotech Pro
(Sửa Xe - Chuyên sửa các loại xe)

7521 PAGEWOOD, HOUSTON
Điện thoại: 832-251-3506

Beamer Complete Auto Repair
(Sửa Xe, Làm Ðồng - Sửa xe, sơn, làm đồng)

10909 BEAMER, HOUSTON
Điện thoại: 281-481-8884

Bellaire Auto Clinic
(Sửa Xe, Làm Ðồng - Sửa xe Mỹ và ngoại quốc - Sửa điện, điện tử - Làm máy, hộp số - Thắng, ống nhún - Máy lạnh, máy sưởi - Làm đồng, kéo sườn)

13455 BELLAIRE BLVD, HOUSTON
Điện thoại: 281-575-6363

BT Professional Japanese Car Care
(Sửa Xe - Chuyên môn về xe Toyota)

11611 BISSONNET, HOUSTON
Điện thoại: 281-933-6262

Chau's Auto Service
(Sửa Xe, Làm Ðồng - Sửa, làm đồng, sơn)

1815 WEST MT. HOUSTON, STE B, HOUSTON
Điện thoại: 281-931-8808, 832-620-6109

Cn Mufflers
(Ống Khói - Sửa ống khói xe, lọc khói xe)

12131 BEECHNUT, STE D & E, HOUSTON
Điện thoại: 281-530-9997

Cosmos Auto Repair & Body Shop
(Sửa Xe, Làm Ðồng - Sửa thắng, máy lạnh, làm đồng, kéo sườn xe)

4225 S KIRKWOOD, STE D, HOUSTON
Điện thoại: 281-561-5227

D & L Auto
(Sửa Xe - Chuyên sửa xe Mỹ và ngoại quốc - Sửa máy, hộp số, máy lạnh, sưởi, điện, thắng)

11100 BEECHNUT, HOUSTON
Điện thoại: 281-933-7272, 281-933-7274

Deluxe Auto Repair & Body Shop
(Sửa Xe, Làm Ðồng - Sửa máy, làm đồng, dán kính xe, gắn báo động)

7122 BOONE RD, HOUSTON
Điện thoại: 281-983-0745, 713-447-6345

Downtown Transmission
(Sửa Xe - Sửa chữa các loại hộp số xe Mỹ và ngoại quốc - Khám xe và định giá miễn phí)

2401 CRAWFORD ST, HOUSTON
Điện thoại: 713-659-4225, 713-659-4223

Easthaven Auto Body and Used Car
(Sửa Xe, Làm Ðồng - Làm đồng và sơn các loại xe Mỹ và ngoại quốc - Sửa và tháo ráp máy - Ðịnh giá miễn phí)

9617 EASTHAVEN, HOUSTON
Điện thoại: 713-947-8922

Famco Transmission
(Sửa Xe - Tân trang hộp số, sửa chữa hộp số)

11035 BISSONNET RD, STE A, HOUSTON
Điện thoại: 281-568-7733

Fannin Auto Service
(Sửa Xe, Làm Ðồng - Sửa xe, làm đồng)

3005 LEELAND, HOUSTON
Điện thoại: 713-222-6456, 713-515-5813

Global Automotive Services. Foreign and domestic.
(Sửa Xe, Làm Ðồng, Kéo Xe - Sửa và làm đồng các loại xe. Xe Mỹ và ngoại quốc.)

2504 HOUSTON BLVD (HWY 3) , HOUSTON
Điện thoại: 713-943-7305, 713-943-7307

Good Care Auto Service Paint & Body
(Sửa Xe - Bảo trì sửa chữa, sơn, làm đồng, kéo xe, kiểm soát hàng năm)

6005 WILCREST DR, HOUSTON
Điện thoại: 281-879-5656

Guarantee Auto Transmission
(Sửa Xe - Sửa hoặc thay tất cả các loại hộp số xe Mỹ và ngoại quốc)

7200 BOONE RD, HOUSTON
Điện thoại: 281-575-9210

Henle Auto Shop
(Sửa Xe - Chuyên viên về Toyota và các xe khác - Chỉnh máy, thắng, hệ thống hoà khí, hệ thống nhiên liệu, máy lạnh máy sưởi, hộp số)

3342 FRICK RD, HOUSTON
Điện thoại: 281-591-1900

Hi-Tech Car Care
(Sửa Xe, Làm Ðồng - Sửa máy làm đồng)

14131 AUTO PARKWAY, HOUSTON
Điện thoại: 281-988-9933

Hi-Tek Auto Service & Repair
(Sửa Xe, Làm Ðồng - Sửa các loại xe Nhật về điện tử, Tune-Up, thắng, Timing Belt, máy lạnh, máy sưởi, Fuel Injection, Carburator, Shocks & Struts, sửa chữa tổng quát. Định giá miễn phí)

6801 BANEWAY DR, STE 1K, HOUSTON
Điện thoại: 281-879-8299, 713-992-4262

Houston Collision Inc.
(Làm Ðồng - Chuyên làm đồng và sơn các loại xe Nhật, Âu Châu - Kéo sườn xe)

13100 WESTPARK, HOUSTON
Điện thoại: 713-916-3391

Houstonian
(Sửa Xe - Chuyên sửa xe)

8540 BELLAIRE BLVD, HOUSTON
Điện thoại: 713-988-6351

Houtex Auto Repair
(Sửa Xe - Thay nhớt, chỉnh máy, sửa thắng, máy lạnh)

4618 BELLE PARK DR, HOUSTON
Điện thoại: 281-575-9233

H-tech Auto
(Sửa Xe, Làm Ðồng - Sửa chữa xe, State Inspection, vỏ xe mới và đã dùng, thay nhớt xe, dầu thắng, sửa chữa bánh xe, thay thế kính chắn gió.)

9121 SOUTH GESSNER RD, HOUSTON
Điện thoại: 713-714-8350

Huy Auto Services
(Sửa Xe - Sửa xe Mỹ, Nhật)


Điện thoại: 832-878-0592

J & D Auto Repair - Body
(Sửa Xe, Làm Ðồng - Sửa xe, làm đồng các loại xe Mỹ và ngoại quốc)

2214 N MAIN, PEARLAND
Điện thoại: 281-485-1302

Japan Auto Sale Service
(Bán & Sửa Chữa - Sơn sửa làm đồng các loại xe Nhật và Mỹ. Bán các loại xe cũ)

14111 AUTO PARKWAY, HOUSTON
Điện thoại: 832-279-6668

Japan Car Care
(Sửa Xe, Kéo Xe - Chuyên sửa các loại xe Nhật - Có xe mướn và xe kéo 24 giờ)

12818 VETERANS MEMORIAL, HOUSTON
Điện thoại: 281-444-4708

Jimmy Guarantee Auto Transmission
(Sửa Xe - Chuyên môn sửa và thay hộp số xe tự động)

12165 BELLAIRE BLVD, HOUSTON
Điện thoại: 281-575-9989

King's Used Car & Auto Repair
(Sửa Chữa, Bán Bánh Xe - Làm máy, chỉnh máy, thắng, máy lạnh, hộp số)

2300 JEFFERSON, HOUSTON
Điện thoại: 713-903-3585

L & F Auto Repair
(Sửa Xe - Sửa máy, hộp số, máy lạnh, máy sưởi, thắng)

2008 WIRT RD, HOUSTON
Điện thoại: 713-957-3717, 832-723-7405

Lee Enterprise
(Sửa Xe, Làm Ðồng - Máy hộp số máy lạnh máy sưởi)

11830 BEECHNUT, HOUSTON
Điện thoại: 281-575-7221

Lee Guarantee Auto & Transmission
(Sửa Xe - Chuyên sửa hộp số xe Mỹ và ngoại quốc - Sửa thắng, máy lạnh, máy sưởi, điện)

12165 BELLAIRE BLVD, HOUSTON
Điện thoại: 281-575-9982, 281-575-9989

Leeland Collision Repair, Paint & Body
(Sửa Xe - Sơn sửa, làm đồng)

2709 LEELAND ST, HOUSTON
Điện thoại: 713-223-4616, 713-223-5616

Linh's Auto Repair
(Sửa Xe, Làm Ðồng - Sửa máy, hộp số, máy lạnh, máy sưởi, sơn, làm đồng)

6298 WILCREST DR, HOUSTON
Điện thoại: 281-568-8764, 281-568-8741

Long's Auto Repair & Body Shop
(Sửa Xe, Làm Ðồng - Sửa và làm đồng các loại xe Mỹ và ngoại quốc)

11534 HARWIN DR, HOUSTON
Điện thoại: 281-575-9340, 832-867-4585

Lucky Auto Repair & Body
(Sửa Xe, Làm Ðồng - Sơn, làm đồng, sửa chữa máy)

12123 BEECHNUT ST, HOUSTON
Điện thoại: 281-498-3338, 281-498-9008

Metro Paint & Body Shop
(Làm Ðồng - Sửa và làm đồng xe)

13820 BELLAIRE BLVD, STE C, HOUSTON
Điện thoại: 832-310-6155

Nassau Automotive
(Sửa Xe, Làm Ðồng - Sửa chữa, làm đồng các loại xe)

7636 CLAREWOOD DR, HOUSTON
Điện thoại: 713-777-6230

Ngô Văn Thừa
(Sửa Xe, Làm Ðồng - Alpha Body Shop & Auto Repair chuyên về hệ thống Computer của các loại xe GM và Toyota - Sơn và làm đồng - Ðịnh giá miễn phí)

428 W GULF BANK RD, HOUSTON
Điện thoại: 281-445-6071

Northside Domestic & Import
(Sửa Xe, Làm Ðồng - Sửa các loại xe và làm đồng)

10070 VETERANS MEMORIAL, HOUSTON
Điện thoại: 281-272-6500, 832-723-4967

Northwest Imports (1)
(Sửa Xe, Làm Ðồng, Kéo Xe - Chuyên sửa chữa các loại xe Mỹ và ngoại quốc - Ðịnh giá miễn phí - Kéo xe miễn phí 24/24 nếu làm đồng)

1132 WEST RD, HOUSTON
Điện thoại: 281-448-7979

Northwest Imports (2)
(Sửa Xe, Làm Ðồng, Kéo Xe - Chuyên sửa chữa các loại xe Mỹ và ngoại quốc - Ðịnh giá miễn phí - Kéo xe miễn phí 24/24 nếu làm đồng)

7000 S ELDRIDGE PKWY, HOUSTON
Điện thoại: 281-530-0923

Nubrakes Mobile Brake Repair
(Sửa Xe - Thợ sửa thắng xe tại sở làm, nhà hay chung cư.)

6322 ALDER DR, HOUSTON
Điện thoại: 832-706-4115

P & B Autocare
(Sửa Xe - P & B Autocare)

4055 HWY 6 N, STE 101, HOUSTON
Điện thoại: 281-345-7500

P & S Complete Auto Repair & Body Shop
(Sửa Xe, Làm Ðồng - Sửa các loại xe Mỹ, ngoại quốc)

10110 KLECKLEY, HOUSTON
Điện thoại: 713-941-2220

Pacific Auto Repair Inc.
(Sửa Xe - Sửa các loại xe Mỹ và ngoại quốc - Máy, hộp số, máy lạnh, máy sưởi, điện)

5503 GLENMONT, HOUSTON
Điện thoại: 713-663-7444

Phú Đan - Houston Auto Services
(Sửa Xe - Nhận sửa xe cuối tuần)


Điện thoại: 713-530-9640, 713-885-5857

Procare Car Center
(Sửa Xe - Chuyên sửa xe ngoại quốc và Mỹ - Hộp số, điện, máy lạnh, làm đồng, thắng, chỉnh máy, sơn)

11320 BELLAIRE BLVD, HOUSTON
Điện thoại: 281-879-6186, 281-879-6199

Quang GT Auto Service & Body Shop
(Sửa Xe, Làm Ðồng - Sửa và làm đồng các loại xe Mỹ và ngoại quốc - Ðịnh giá miễn phí)

4513 N MAIN ST, HOUSTON
Điện thoại: 713-862-5118, 713-880-4141

Rolling Transmission And Auto Care
(Sửa Xe, Kéo Xe - Sửa hộp số xe, Kéo xe miễn phí nếu sửa xe)

815 EDGEBROOK DR, HOUSTON
Điện thoại: 281-888-9680

Samurai Auto Body
(Làm Ðồng - Chuyên làm đồng)

7208 BOONE RD, HOUSTON
Điện thoại: 832-328-3535

South Richey Auto Body Repair
(Sửa Xe, Làm Ðồng - Sửa chữa, sơn hấp, kéo sườn, kéo xe 24/24)

3415 SOUTH RICHEY, HOUSTON
Điện thoại: 713-640-2240

Sơn Nguyễn
(Sửa Xe, Kéo Xe - Sửa các loại xe Mỹ, Nhật - Xe kéo 24/24)

1120 N MAIN, PEARLAND
Điện thoại: 281-997-2882

Sunny
(Sửa Xe - Sửa Xe Dạo)


Điện thoại: 713-203-1477

Sửa Xe Lưu Động, Phú Dân - Houston Auto Services
(Sửa Xe - Nhận sửa xe cuối tuần. Định giá miễn phí. Sửa tận nơi các loại xe)


Điện thoại: 713-530-9640, 713-885-5857

T & M Auto Repair
(Sửa Xe - Chuyên trị xe hay chết máy, sáng khó nổ, máy rung)

1314 ANTOINE DR, HOUSTON
Điện thoại: 713-956-6642

T & T Auto Body Services
(Sửa Xe - )


Điện thoại: 281-933-2951

T & T Auto Body Services Inspection
(Sửa Xe - )


Điện thoại: 281-933-2951, 832-877-7737

Tâm Bùi Paint & Body
(Sơn & Làm Đồng - Sơn làm đồng xe Mỹ ngoại quốc)

2909 CAMPBELL, HOUSTON
Điện thoại: 713-690-6797

Texas Auto Repair & Body Shop
(Sửa Xe, Làm Ðồng, Kéo Xe - Chuyên sửa chữa và làm đồng các xe Mỹ và ngoại quốc - Kéo xe, câu xe 24/24)

2215 MAIN , HOUSTON
Điện thoại: 713-223-5231

Thắng Phạm - Poppers Dent
(Kính Nứt - Sửa chữa thiệt hại do mưa đá, vết lõm nhẹ)


Điện thoại: 703-303-5038

Thomas Car Care
(Sửa Xe - Tân trang máy, tân trang hộp số, sửa điện, sửa thắng, kéo xe 24/24)

606 COLLEGE AVE, SOUTH HOUSTON
Điện thoại: 713-941-6559

Thực Hoàng
(Sửa Xe - Import Auto Repair sửa các loại xe Mỹ và ngoại quốc - Thắng, điện, máy lạnh, hộp số)

8140 BOONE RD, HOUSTON
Điện thoại: 281-495-8706, 281-495-8367

T-lanh LLC
(Sửa Xe - )

1906 SCOTT ST, HOUSTON
Điện thoại: 713-222-0488, 713-515-5813

TNT Transmission Specialist
(Sửa Xe - Chuyên sửa chữa hộp số xe tự động)

8804 ALMEDA GENOA RD, HOUSTON
Điện thoại: 713-987-9459, 832-641-0893

TNY Auto Sale & Repair LLC
(Sửa Xe - Sửa máy, hộp số, thắng, máy lạnh, sưởi, điện, bán xe cũ)

2315 HOLLISTER ST, HOUSTON
Điện thoại: 713-465-8063, 713-392-4412

Tob Auto Body Shop Repair
(Sửa Xe, Làm Ðồng - Làm đồng, sơn xe Mỹ, Nhật, Âu Châu - Lo thủ tục bồi thường xe của các hãng bảo hiểm)

5515 GLENMONT, HOUSTON
Điện thoại: 713-662-3649

Total Auto & Body Repair
(Sửa Xe - )

6801 BANEWAY, STE 1B, HOUSTON
Điện thoại: 713-806-6050

TRC Auto Center
(Sửa Xe, Làm Ðồng - Làm đồng, sửa xe, kiểm xe thường niên)

10414 ANTOINE DR, HOUSTON
Điện thoại: 281-999-0077, 832-443-8320

Tuấn Auto Sales & Body Shop
(Làm Ðồng - Bán, làm đồng các loại xe)

12418 ZAVALLA ST, HOUSTON
Điện thoại: 713-728-9448, 832-814-9448

Two Horses Auto Repair
(Sửa Xe - Sửa chữa tổng quát các loại hư hỏng xe Mỹ và ngoại quốc)

9520 S KIRKWOOD RD, STE 5, HOUSTON
Điện thoại: 832-664-8935

Van's Auto Service
(Sửa Xe - Sửa xe Mỹ và ngoại quốc)

6823 S KIRKWOOD, HOUSTON
Điện thoại: 281-568-1422

Veterans Auto Repair
(Sửa Chữa, Bán Bánh Xe - Sửa xe Nhật, Mỹ)

11715 VETERANS MEMORIAL DR, STE A9, HOUSTON
Điện thoại: 281-580-1565

Vinh Auto Services
(Sửa Xe - Sửa xe Mỹ, Nhật, Âu Châu)

12918 BELLAIRE BLVD, STE B, HOUSTON
Điện thoại: 713-516-7521, 281-879-1112

VJ Auto Image
(Sửa Xe - Chuyên sửa xe - Làm phiếu kiểm soát xe - Bán và sửa xe - Phụ tùng xe)

11100 BEECHNUT ST, HOUSTON
Điện thoại: 281-933-7272, 832-668-6931

vnMetro.com - Các cơ sở thương mại Việt Nam tại Houston         Về Trang Đầu