Vietnamese Business Directory Houston

12112 Bellaire Blvd., Ste 2
Houston, TX 77072
Direct: 832-465-6197
Office: 832-970-0358
4502 Riverstone Blvd, Ste 605
Missouri City, TX 77459
9440 Bellaire Blvd, Ste 226
Houston, TX 77036
Cell: 832-407-2668
5704 S. Gessner, Ste D
Houston, TX 77036
11210 Bellaire Blvd, #148
Houston, TX 77072
We have 12 convenient locations
Legacy Community Health
Dr. Vian Nguyen, MD
OB/GYN & Maternity
832-786-3432
Hien Quang Nguyen
HN Tax & Financial
13030 Bellaire Blvd., Ste C, Houston, TX 77072
11209 Bellaire Blvd, Ste C-17B
Houston, TX 77072
Tel:713-885-5857
Thien Loc
Bus: 832-664-8597
Cell: 713-670-6688
10925 Beechnut St, Ste A104
Houston, TX 77072
* Watch TV Shows *
10613 Bellaire Blvd. Ste A-120
Houston, TX 77072
Tel:281-498-1888
Tel:281-813-1135
Robert J. Cornell Urologist
Hair & Nails Salon POS Software
Land for sale at Wilcrest & Westpark
Independent Gift Card System.
You own it. You sell it.
No payment. No bank.
Tel:281-813-1135
Customer Information System
Cho các Văn Phòng Bảo Hiểm
Central City Automatics LLC
Automated doors and access controls
18906 FM 529, Ste G
Cypress, TX 77433
Tel: 713-517-1492
Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam
Thái Trương Realtor
CeLL: 281-701-5117
4500 TX-6, Sugar Land, TX 77478
Tel: 832-224-6818
Two convenient locations.
www.vonglawfirm.com
Sunny Rock International
10641 S. Sam Houston Pkwy W.
Houston, TX 77071
Điều hành phòng Game trật tự và dễ dàng
Tel: 281-813-1135

A/C     (Tìm dịch vụ theo cá nhân)

Index: A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A/C - Acs Absolute Comfort - Michael Phan

12000 BELLAIRE BLVD, STE 120, HOUSTON
Điện thoại: 281-385-8573, 281-498-0766

A/C & Heating
(Máy lạnh và máy sưởi - )


Điện thoại: 832-814-4110

A/C & Heating Solutions
(Máy lạnh và máy sưởi - ) A/C & Heating


Điện thoại: 832-597-1977, 832-462-9012

A/C & Refrigeration Services
(Sửa Máy Lạnh - Máy lạnh, các loại tủ lạnh)


Điện thoại: 281-748-7769

A/C Đặng Heating & Refrigeration
(Sửa Máy Lạnh - Sửa, thiết trí máy lạnh, máy sưởi)

P.O. BOX 728, ALIEF
Điện thoại: 281-541-6849, 281-330-0039

A/C Golden Air & Electric
(Máy lạnh và máy sưởi - Máy lạnh, máy sưởi, làm điện)


Điện thoại: 281-830-4707

A/C Repair - Vinh Điện Lạnh
(Máy lạnh và máy sưởi - Chuyên sửa chữa máy lạnh, máy sưởi, tủ lạnh, máy giặt và máy xấy)


Điện thoại: 832-878-2004

AC Repair Houston
(Máy lạnh và máy sưởi - AC Repair Houston cung cấp các dịch vụ sửa chữa máy lạnh, máy sưởi. Thiết trí máy lạnh và sửa chữa)

2825 WILCREST DR, STE 540, HOUSTON
Điện thoại: 713-364-8960

Act Air Conditioning Texas
(Sửa Máy Lạnh - Chuyên đảm trách sửa chữa hệ thống máy lạnh và máy sưởi)

2022 LUBBOCK ST, HOUSTON
Điện thoại: 281-324-0394

Air 4 Seasons
(Sửa Máy Lạnh - Máy lạnh, máy sưởi, tủ lạnh)

3826 GESSNER, HOUSTON
Điện thoại: 281-987-2015

Air Conditioning & Refrigeration Services
(Sửa Máy Lạnh - Sửa chữa bảo trì máy lạnh)


Điện thoại: 281-591-7561

Air Max
(Sửa Máy Lạnh - Bán, sửa chữa, thiết trí, bảo trì cho tư gia và thương mại)


Điện thoại: 281-830-5170

Air Quality
(Máy lạnh và máy sưởi - Máy lạnh, máy sưởi, phòng lạnh)


Điện thoại: 281-773-4391

Air Quang
(Máy lạnh và máy sưởi - Máy lạnh, máy nước đá)

2011 CALUMET, HOUSTON
Điện thoại: 713-320-4920, 713-530-7637

Air Tran Ice Machine And A/C
(Máy lạnh và máy sưởi - Chuyên bán, sửa điện lạnh)

508 JEWETT, HOUSTON
Điện thoại: 713-643-3663, 832-607-1998

Aircoolectric
(Máy lạnh và máy sưởi - Gọi Nghĩa)

14247 CAIRNS CT, HOUSTON
Điện thoại: 832-288-7664

Airfield
(Máy lạnh và máy sưởi - Máy lạnh, máy sưởi, máy nước đá, hệ thống thông hơi)

4137 TELEPHONE RD, HOUSTON
Điện thoại: 713-644-9788

Airplus
(Máy lạnh và máy sưởi - )

2110 WILSHIRE PARK, HOUSTON
Điện thoại: 281-217-8808, 281-948-9493

Anh Chương - Airplus
(Máy lạnh và máy sưởi - Máy lạnh, máy sưởi, máy nước đá, hệ thống thông hơi)

2110 WILSHIRE PARK, HOUSTON
Điện thoại: 281-217-8808, 218-948-9493

Anh Hạnh - Air Tek
(Máy lạnh và máy sưởi - Kiểm soát A/C)


Điện thoại: 281-830-0534

Anh Xuyên - Aircon
(Sửa Máy Lạnh - Máy lạnh, máy sưởi, tủ lạnh)

14234 ANDREA WAY LN, HOUSTON
Điện thoại: 281-960-5610, 713-903-5419

B & L Trần Services
(Sửa Máy Lạnh - Lắp ráp, sửa chữa, thay các loại máy lạnh, máy sưởi, máy thông gió)


Điện thoại: 832-310-9437

Bửu Anh A/C Heating Refrigerating
(Máy lạnh và máy sưởi - Máy lạnh máy sưởi tủ lạnh)

12100 BEECHNUT, HOUSTON
Điện thoại: 281-879-5426, 281-831-0023

Central Heating & Air Conditioning
(Máy lạnh và máy sưởi - Bán, sửa chữa điện lạnh tư gia, thương mại)

18223 WISTERIA ESTATES LN, HOUSTON
Điện thoại: 281-495-8580, 713-875-7361

Dân Vũ - Hi-Tech AC
(Máy lạnh và máy sưởi - )


Điện thoại: 713-584-7190

Đông Trần Air Conditioning
(Máy lạnh và máy sưởi - Chuyên sửa máy lạnh)

6610 GLADEWELL DRIVE, HOUSTON
Điện thoại: 832-858-9411

Eco Air - AC & Heating Svc
(Máy lạnh và máy sưởi - )

9311 CONER OAKS LN, HOUSTON
Điện thoại: 832-310-6186

Hiếu A/C & Heating
(Máy lạnh và máy sưởi - Sửa chữa điện lạnh)

23 PEBBLE BEACH, HOUSTON
Điện thoại: 832-863-5753

Hoang A/c & Refrigeration
(Máy lạnh và máy sưởi - Máy lạnh, máy sưởi, tủ lạnh, RACT. Bán, thiết kế, bảo trì - Cơ sở thương mại và Tư gia)

6246 BRIAR GLADE DR, HOUSTON
Điện thoại: 832-876-9690, 832-998-9167

Houstex A/C Control
(Máy lạnh và máy sưởi - Máy lạnh, máy sưởi)


Điện thoại: 713-951-0112, 713-477-8530

Houston Air Conditioning
(Sửa Máy Lạnh - Sửa chữa, thiết kế, bảo trì máy lạnh, máy sưởi cho tư gia và cơ sở thương mại)

6115 SKYLINE DR, STE C, HOUSTON
Điện thoại: 832-369-8277

Houston Air Conditioning Repair, LLC
(Sửa Máy Lạnh - )

520 THORNTON RD, HOUSTON
Điện thoại: 888-946-2920, 888-350-0553

HVAC
(Máy lạnh và máy sưởi - Máy lạnh, máy sưởi)

11015 BISSONNET ST, HOUSTON
Điện thoại: 281-830-3019

Jordan A/C Refrigeration Co.
(Máy lạnh và máy sưởi - Máy lạnh, máy sưởi)

11011 TOWER OAKS, HOUSTON
Điện thoại: 281-890-9100

KAC Express LLC - Air Conditioning And Heating Repair Service
(Máy lạnh và máy sưởi - Sửa, thiết kế máy lạnh, máy sưởi cho cơ sở thương mại và tư gia. Có thể tài trợ)

6023 KNOLLWOOD TRAIL, HOUSTON
Điện thoại: 832-326-5687

Kenny A/C Heating Refrigeration
(Máy lạnh và máy sưởi - Máy lạnh, máy sưởi, máy nước nóng)


Điện thoại: 713-291-7352

Kevin Nguyễn - Quality Reefer Service, Inc.
(Máy lạnh và máy sưởi - Chuyên bán và sửa máy Carrier Transicold and Thermoking đông lạnh dùng trên xe vận tải chuyên chở thực phẩm, rau trái)

8751 FLAGSHIP DR., HOUSTON
Điện thoại: 713-673-3456

Kham's A/C & Refrigeration
(Sửa Máy Lạnh - Máy lạnh, máy sưởi, thông gió, tủ lạnh)


Điện thoại: 832-228-6505

Khanh A/C & Ice Machine
(Máy lạnh và máy sưởi - )

13306 ALBELIA MEADOWS DR, HOUSTON
Điện thoại: 832-607-1998, 713-584-8291

Kiet A/C & Heating
(Máy lạnh và máy sưởi - Máy lạnh, máy sưởi)


Điện thoại: 281-597-1025

KP Mechanical Company, LLC
(Máy lạnh và máy sưởi - Máy lạnh, máy sưởi, bảo trì tủ lạnh)


Điện thoại: 832-266-9960, 832-266-9883

KT Air & Heat
(Sửa Máy Lạnh - Sửa chữa, thiết kế, và bảo trì các hệ thống máy lạnh máy sưởi thương mại hay tư gia)

14165 BISSONNET, STE K, HOUSTON
Điện thoại: 281-564-0057

Long Lâm AC & Heating
(Sửa Máy Lạnh - Lắp ráp, sửa chữa, thay các loại máy lạnh, máy sưởi, máy thông gió)


Điện thoại: 832-766-2557, 713-291-4356

Lotus A/C & Heating
(Máy lạnh và máy sưởi - Máy lạnh, máy sưởi, máy nước nóng. Liên lạc Thanh)


Điện thoại: 832-704-6018

Lucky A/C Heating Refrigeration
(Máy lạnh và máy sưởi - Máy lạnh, máy sưởi, tủ lạnh)

11422 SAGE CREEK, HOUSTON
Điện thoại: 281-484-5608, 713-408-6722

Mike's A/c & Refrigeration
(Sửa Máy Lạnh - Sửa chữa, thiết kế, và bảo trì các hệ thống máy lạnh thương mại hay tư gia, máy sưởi - Xin gọi Minh)

11015 BISSONNET, HOUSTON
Điện thoại: 281-227-2828

Mr. Walk-in Cooler
(Sửa Máy Lạnh - Sửa chữa phòng lạnh)

2715 NORTH 45, HOUSTON
Điện thoại: 713-426-2322

Ninh Air
(Sửa Máy Lạnh - )

13815 WINTER ROSE WAY, HOUSTON
Điện thoại: 832-359-8430

Phụng & Sơn Air Conditioning
(Sửa Máy Lạnh - Sửa chữa điện lạnh)

8273BPARK PLACE, STE 5, HOUSTON
Điện thoại: 832-259-5034, 281-687-6977

Pl Repair - Loc Nguyen
(Sửa Máy Lạnh - )


Điện thoại: 281-818-7172

Quang Điện Lạnh
(Sửa Máy Lạnh - )


Điện thoại: 713-357-8967

Sơn's A/C
(Sửa Máy Lạnh - Sửa chữa, bảo trì, thay máy lạnh, máy sưởi, các loại máy tủ lạnh)


Điện thoại: 281-850-9559

Steve A/C & Heating
(Sửa Máy Lạnh - Máy lạnh, máy sưởi)

10100 CLAY RD, STE B, HOUSTON
Điện thoại: 281-741-8631, 832-238-1378

T. A. T. Airconditioning & Heating
(Sửa Máy Lạnh - Sửa chữa điện lạnh)

12311 MAGNOLIA CANYON, HOUSTON
Điện thoại: 713-517-6272, 281-933-8744

Tấn Điện Lạnh
(Máy lạnh và máy sưởi - Chuyên sửa chữa, lắp đặt, bảo trì các loại máy lạnh, máy sưởi tư gia, thương mại)


Điện thoại: 832-272-7781

TCD Services
(Sửa Máy Lạnh - Lắp đặt, sửa chữa, bảo trì máy lạnh, sưởi cho tư gia, thương mại)


Điện thoại: 713-301-2316

Tex A/C Refrigeration
(Máy lạnh và máy sưởi - Máy lạnh, máy sưởi, tủ lạnh)

2615 MCGOWEN, HOUSTON
Điện thoại: 281-484-4448, 713-823-2640

Texair And Heating
(Máy lạnh và máy sưởi - Sửa máy lạnh, máy sưởi cho tư gia và thương mại)

7111 BELFORD PARK, RICHMOND
Điện thoại: 832-659-3990, 281-232-3035

Thanh A/C & Heating
(Sửa Máy Lạnh - Lắp ráp, sửa chữa, thay các loại máy lạnh, máy sưởi, máy thông gió)


Điện thoại: 832-310-9437

Thanh Trần - Tran Air Tech
(Sửa Máy Lạnh - Lắp ráp, sửa chữa, thay các loại máy lạnh, máy sưởi)


Điện thoại: 281-288-9250, 281-686-6326

Thái Sơn
(Sửa Máy Lạnh - Nhận mọi công việc về máy lạnh, máy sưởi và lắp ráp hệ thống tủ lạnh cho tư gia và cơ sở thương mại)


Điện thoại: 281-632-9923

Thi - AC & Refrigeration
(Máy lạnh và máy sưởi - Máy lạnh, máy sưởi)

12804 BEXLEY, HOUSTON
Điện thoại: 281-541-1379

Thinh Nguyen - A/C Heating
(Máy lạnh và máy sưởi - Thiết kế, sửa chữa điện lạnh)


Điện thoại: 832-814-4110

Tom Điện Lạnh
(Sửa Đồ Gia Dụng - )


Điện thoại: 713-471-7428

Tony's A/C & Refrigeration
(Sửa Máy Lạnh - Chuyên về máy lạnh, máy sưởi, tù lạnh)


Điện thoại: 281-684-5952, 281-748-7255

Tranco Air Co
(Máy lạnh và máy sưởi - Máy lạnh, máy sưởi, tủ lạnh)

3701 ERIE ST, HOUSTON
Điện thoại: 713-822-6052, 713-643-5106

Tran's A/C
(Máy lạnh và máy sưởi - Máy lạnh, tủ lạnh)


Điện thoại: 713-344-5332

Vĩnh Xuân Ðiện Lạnh
(Máy lạnh và máy sưởi - Sửa máy lạnh máy sưởi tư gia thương mại)

8110 RIPTIDE DR, HOUSTON
Điện thoại: 832-878-2004

vnMetro.com - Các cơ sở thương mại Việt Nam tại Houston         Về Trang Đầu