Vietnamese Business Directory Houston

12112 Bellaire Blvd., Ste 2
Houston, TX 77072
Direct: 832-465-6197
Office: 832-970-0358
10515 Bellaire Blvd, Ste E
Houston, TX 77072
Tel. 281-771-8850
13438 Bellaire Blvd Ste #1 Houston, Texas 77083
Cell: 832-407-2668
5205 S. Mason Rd, Ste 170
Katy, TX 77450
Tel. 281-800-1460
KM Sign 2
9600 Westpark Dr
Houston, TX 77063
10925 Beechnut St, Ste A104
Houston, TX 77072
* Watch TV Shows *
11209 Bellaire Blvd, Ste C-17B
Houston, TX 77072
Tel:713-885-5857
Legacy Community Health
Dr. Vian Nguyen, MD
OB/GYN & Maternity
832-786-3432
Ryan Tran
Quality Mgt. System (QMS)
Development ISO 9001/API
Tel: 832-499-8229
Asian Business Directory
Stephanie Thanh Nguyễn
832-782-3243
tp_graphicdesign@yahoo.com
Tel:832-783-3243
Dr Duong MD, PA
Dr. Giao Dương
12000 Richmond Ave, Ste 320
Tel: 281-741-0260
5704 S. Gessner, Ste D
Houston, TX 77036
Paul Nguyen
Credit Card Machine
Cell: 713-992-6820
Nails & Hair Salons POS Systems
Hair & Nails Salon POS Software
11205 Bellaire Blvd, Ste B33
Houston, TX 77072
Tel:713-988-1425
OCEAN STAR AGENCY
(AUTO, HOME, MEDICARE – has many insurance companies for car, home and Medicare)
Hiếu Chạy Giây
Hieu Nguyen
Chuyên Chạy Giây
Network & Điện Thoại
Cell: 713-823-5188
Saver Merchant Solutions
Kevin Huy Tran
832-885-5791
Land for sale at Wilcrest & Westpark
Tel:281-813-1135
Customer Information System
Cho các Văn Phòng Bảo Hiểm
We have 12 convenient locations
Central City Automatics LLC
Automated doors and access controls
18906 FM 529, Ste G
Cypress, TX 77433
Tel: 713-517-1492
Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam
Thái Trương Realtor
CeLL: 281-701-5117
4500 TX-6, Sugar Land, TX 77478
Tel: 832-224-6818
Two convenient locations.
www.vonglawfirm.com
11210 Bellaire Blvd, #148
Houston, TX 77072
Merchant Service Group
Giới thiệu chuyên viên máy Credit Card: 281-813-1135
Sunny Rock International
10641 S. Sam Houston Pkwy W.
Houston, TX 77071
Independent Gift Card System.
You own it. You sell it.
No payment. No bank.
Dạy kèm tại gia
Tel: 832-709-8147 (Phúc) - 832-709-5793 (Nhi)
10613 Bellaire Blvd. Ste A-120
Houston, TX 77072
Tel:281-498-1888
Tel:281-813-1135
Điều hành phòng Game trật tự và dễ dàng
Tel: 281-813-1135
Sam Cargo Express
10600 Bellaire Blvd. Ste 137
Houston, TX 77072
Tel: 346-229-5685
Texas United Realty
10920 Grant Road
Houston, TX 77070
Thien Loc
Bus: 832-664-8597
Cell: 713-670-6688
4502 Riverstone Blvd, Ste 605
Missouri City, TX 77459
ABTV 21.12
Houston ABTV 21.12 Television
ABTV 21.12
Minh Trương - Senior Partner
New York Life
Tel: 832-995-7575
Christopher Trung Truong
1223 Antoine Dr.
Houston, TX 77055
Tel: 281-650-2352

A/C     (Tìm dịch vụ theo cá nhân)

Index: A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
35 Degree Ac And Heating

4812 SPRUCE ST, BELLAIRE
Điện thoại: 713-548-7347

A/C - Acs Absolute Comfort - Michael Phan
(Sửa Máy Lạnh - Bán, sửa chữa, lắp đặt hệ thống máy sưởi và máy lạnh)

12000 BELLAIRE BLVD, STE 120, HOUSTON
Điện thoại: 281-385-8573, 281-498-0766

A/C & Heating
(Máy lạnh và máy sưởi - )


Điện thoại: 832-814-4110

A/C & Heating Solutions
(Máy lạnh và máy sưởi - ) A/C & Heating


Điện thoại: 832-597-1977, 832-462-9012

A/C & Refrigeration Services
(Sửa Máy Lạnh - Máy lạnh, các loại tủ lạnh)


Điện thoại: 281-748-7769

A/C Đặng Heating & Refrigeration
(Sửa Máy Lạnh - Sửa, thiết trí máy lạnh, máy sưởi)

P.O. BOX 728, ALIEF
Điện thoại: 281-541-6849, 281-330-0039

A/C Golden Air & Electric
(Máy lạnh và máy sưởi - Máy lạnh, máy sưởi, làm điện)


Điện thoại: 281-830-4707

A/C Repair - Vinh Điện Lạnh
(Máy lạnh và máy sưởi - Chuyên sửa chữa máy lạnh, máy sưởi, tủ lạnh, máy giặt và máy xấy)


Điện thoại: 832-878-2004

AC Repair Houston
(Máy lạnh và máy sưởi - AC Repair Houston cung cấp các dịch vụ sửa chữa máy lạnh, máy sưởi. Thiết trí máy lạnh và sửa chữa)

2825 WILCREST DR, STE 540, HOUSTON
Điện thoại: 713-364-8960

Act Air Conditioning Texas
(Sửa Máy Lạnh - Chuyên đảm trách sửa chữa hệ thống máy lạnh và máy sưởi)

2022 LUBBOCK ST, HOUSTON
Điện thoại: 281-324-0394

Air 4 Seasons
(Sửa Máy Lạnh - Máy lạnh, máy sưởi, tủ lạnh)

3826 GESSNER, HOUSTON
Điện thoại: 281-987-2015

Air Conditioning & Refrigeration Services
(Sửa Máy Lạnh - Sửa chữa bảo trì máy lạnh)


Điện thoại: 281-591-7561

Air Max
(Sửa Máy Lạnh - Bán, sửa chữa, thiết trí, bảo trì cho tư gia và thương mại)


Điện thoại: 281-830-5170

Air Quality
(Máy lạnh và máy sưởi - Máy lạnh, máy sưởi, phòng lạnh)


Điện thoại: 281-773-4391

Air Quang
(Máy lạnh và máy sưởi - Máy lạnh, máy nước đá)

2011 CALUMET, HOUSTON
Điện thoại: 713-320-4920, 713-530-7637

Air Tran Ice Machine And A/C
(Máy lạnh và máy sưởi - Chuyên bán, sửa điện lạnh)

508 JEWETT, HOUSTON
Điện thoại: 713-643-3663, 832-607-1998

Aircoolectric
(Máy lạnh và máy sưởi - Gọi Nghĩa)

14247 CAIRNS CT, HOUSTON
Điện thoại: 832-288-7664

Airfield
(Máy lạnh và máy sưởi - Máy lạnh, máy sưởi, máy nước đá, hệ thống thông hơi)

4137 TELEPHONE RD, HOUSTON
Điện thoại: 713-644-9788

Airplus
(Máy lạnh và máy sưởi - )

2110 WILSHIRE PARK, HOUSTON
Điện thoại: 281-217-8808, 281-948-9493

Air-tex Ac
(Máy lạnh và máy sưởi - Sửa chữa máy lạnh và máy sưởi cho tư gia và cơ sở thương mại)

11205 BELLAIRE BLVD, HOUSTON
Điện thoại: 713-548-7347

Anh Chương - Airplus
(Máy lạnh và máy sưởi - Máy lạnh, máy sưởi, máy nước đá, hệ thống thông hơi)

2110 WILSHIRE PARK, HOUSTON
Điện thoại: 281-217-8808, 218-948-9493

Anh Hạnh - Air Tek
(Máy lạnh và máy sưởi - Kiểm soát A/C)


Điện thoại: 281-830-0534

Anh Xuyên - Aircon
(Sửa Máy Lạnh - Máy lạnh, máy sưởi, tủ lạnh)

14234 ANDREA WAY LN, HOUSTON
Điện thoại: 281-960-5610, 713-903-5419

B & L Trần Services
(Sửa Máy Lạnh - Lắp ráp, sửa chữa, thay các loại máy lạnh, máy sưởi, máy thông gió)


Điện thoại: 832-310-9437

Bửu Anh A/C Heating Refrigerating
(Máy lạnh và máy sưởi - Máy lạnh máy sưởi tủ lạnh)

12100 BEECHNUT, HOUSTON
Điện thoại: 281-879-5426, 281-831-0023

Central Heating & Air Conditioning
(Máy lạnh và máy sưởi - Bán, sửa chữa điện lạnh tư gia, thương mại)

18223 WISTERIA ESTATES LN, HOUSTON
Điện thoại: 281-495-8580, 713-875-7361

Dân Vũ - Hi-Tech AC
(Máy lạnh và máy sưởi - )


Điện thoại: 713-584-7190

Đông Trần Air Conditioning
(Máy lạnh và máy sưởi - Chuyên sửa máy lạnh)

6610 GLADEWELL DRIVE, HOUSTON
Điện thoại: 832-858-9411

Eagle Air
(Máy lạnh và máy sưởi - )

8200 BROADWAY STREET, HOUSTON
Điện thoại: 713-548-7347

Eco Air - AC & Heating Svc
(Máy lạnh và máy sưởi - )

9311 CONER OAKS LN, HOUSTON
Điện thoại: 832-310-6186

Hiếu A/C & Heating
(Máy lạnh và máy sưởi - Sửa chữa điện lạnh)

23 PEBBLE BEACH, HOUSTON
Điện thoại: 832-863-5753

Hoang A/c & Refrigeration
(Máy lạnh và máy sưởi - Máy lạnh, máy sưởi, tủ lạnh, RACT. Bán, thiết kế, bảo trì - Cơ sở thương mại và Tư gia)

6246 BRIAR GLADE DR, HOUSTON
Điện thoại: 832-876-9690, 832-998-9167

Houstex A/C Control
(Máy lạnh và máy sưởi - Máy lạnh, máy sưởi)


Điện thoại: 713-951-0112, 713-477-8530

Houston Air Conditioning
(Sửa Máy Lạnh - Sửa chữa, thiết kế, bảo trì máy lạnh, máy sưởi cho tư gia và cơ sở thương mại)

6115 SKYLINE DR, STE C, HOUSTON
Điện thoại: 832-369-8277

Houston Air Conditioning Repair, LLC
(Sửa Máy Lạnh - )

520 THORNTON RD, HOUSTON
Điện thoại: 888-946-2920, 888-350-0553

HVAC
(Máy lạnh và máy sưởi - Máy lạnh, máy sưởi)

11015 BISSONNET ST, HOUSTON
Điện thoại: 281-830-3019

Jordan A/C Refrigeration Co.
(Máy lạnh và máy sưởi - Máy lạnh, máy sưởi)

11011 TOWER OAKS, HOUSTON
Điện thoại: 281-890-9100

KAC Express LLC - Air Conditioning And Heating Repair Service
(Máy lạnh và máy sưởi - Sửa, thiết kế máy lạnh, máy sưởi cho cơ sở thương mại và tư gia. Có thể tài trợ)

6023 KNOLLWOOD TRAIL, HOUSTON
Điện thoại: 832-326-5687

Kenny A/C Heating Refrigeration
(Máy lạnh và máy sưởi - Máy lạnh, máy sưởi, máy nước nóng)


Điện thoại: 713-291-7352

Kevin Nguyễn - Quality Reefer Service, Inc.
(Máy lạnh và máy sưởi - Chuyên bán và sửa máy Carrier Transicold and Thermoking đông lạnh dùng trên xe vận tải chuyên chở thực phẩm, rau trái)

8751 FLAGSHIP DR., HOUSTON
Điện thoại: 713-673-3456

Kham's A/C & Refrigeration
(Sửa Máy Lạnh - Máy lạnh, máy sưởi, thông gió, tủ lạnh)


Điện thoại: 832-228-6505

Khanh A/C & Ice Machine
(Máy lạnh và máy sưởi - )

13306 ALBELIA MEADOWS DR, HOUSTON
Điện thoại: 832-607-1998, 713-584-8291

Kiet A/C & Heating
(Máy lạnh và máy sưởi - Máy lạnh, máy sưởi)


Điện thoại: 281-597-1025

KP Mechanical Company, LLC
(Máy lạnh và máy sưởi - Máy lạnh, máy sưởi, bảo trì tủ lạnh)


Điện thoại: 832-266-9960, 832-266-9883

KT Air & Heat
(Sửa Máy Lạnh - Sửa chữa, thiết kế, và bảo trì các hệ thống máy lạnh máy sưởi thương mại hay tư gia)

14165 BISSONNET, STE K, HOUSTON
Điện thoại: 281-564-0057

Long Lâm AC & Heating
(Sửa Máy Lạnh - Lắp ráp, sửa chữa, thay các loại máy lạnh, máy sưởi, máy thông gió)


Điện thoại: 832-766-2557, 713-291-4356

Lotus A/C & Heating
(Máy lạnh và máy sưởi - Máy lạnh, máy sưởi, máy nước nóng. Liên lạc Thanh)


Điện thoại: 832-704-6018

Lucky A/C Heating Refrigeration
(Máy lạnh và máy sưởi - Máy lạnh, máy sưởi, tủ lạnh)

11422 SAGE CREEK, HOUSTON
Điện thoại: 281-484-5608, 713-408-6722

Mike's A/c & Refrigeration
(Sửa Máy Lạnh - Sửa chữa, thiết kế, và bảo trì các hệ thống máy lạnh thương mại hay tư gia, máy sưởi - Xin gọi Minh)

11015 BISSONNET, HOUSTON
Điện thoại: 281-227-2828

Mr. Walk-in Cooler
(Sửa Máy Lạnh - Sửa chữa phòng lạnh)

2715 NORTH 45, HOUSTON
Điện thoại: 713-426-2322

Ninh Air
(Sửa Máy Lạnh - )

13815 WINTER ROSE WAY, HOUSTON
Điện thoại: 832-359-8430

Phụng & Sơn Air Conditioning
(Sửa Máy Lạnh - Sửa chữa điện lạnh)

8273BPARK PLACE, STE 5, HOUSTON
Điện thoại: 832-259-5034, 281-687-6977

Pl Repair - Loc Nguyen
(Sửa Máy Lạnh - )


Điện thoại: 281-818-7172

Quang Điện Lạnh
(Sửa Máy Lạnh - )


Điện thoại: 713-357-8967

Sơn's A/C
(Sửa Máy Lạnh - Sửa chữa, bảo trì, thay máy lạnh, máy sưởi, các loại máy tủ lạnh)


Điện thoại: 281-850-9559

Steve A/C & Heating
(Sửa Máy Lạnh - Máy lạnh, máy sưởi)

10100 CLAY RD, STE B, HOUSTON
Điện thoại: 281-741-8631, 832-238-1378

T. A. T. Airconditioning & Heating
(Sửa Máy Lạnh - Sửa chữa điện lạnh)

12311 MAGNOLIA CANYON, HOUSTON
Điện thoại: 713-517-6272, 281-933-8744

Tấn Điện Lạnh
(Máy lạnh và máy sưởi - Chuyên sửa chữa, lắp đặt, bảo trì các loại máy lạnh, máy sưởi tư gia, thương mại)


Điện thoại: 832-272-7781

TCD Services
(Sửa Máy Lạnh - Lắp đặt, sửa chữa, bảo trì máy lạnh, sưởi cho tư gia, thương mại)


Điện thoại: 713-301-2316

Tex A/C Refrigeration
(Máy lạnh và máy sưởi - Máy lạnh, máy sưởi, tủ lạnh)

2615 MCGOWEN, HOUSTON
Điện thoại: 281-484-4448, 713-823-2640

Texair And Heating
(Máy lạnh và máy sưởi - Sửa máy lạnh, máy sưởi cho tư gia và thương mại)

7111 BELFORD PARK, RICHMOND
Điện thoại: 832-659-3990, 281-232-3035

Texas Air
(Máy lạnh và máy sưởi - Sửa chữa, thay mới máy lạnh, máy sưởi, bình nước nóng)


Điện thoại: 832-877-3329

Thanh A/C & Heating
(Sửa Máy Lạnh - Lắp ráp, sửa chữa, thay các loại máy lạnh, máy sưởi, máy thông gió)


Điện thoại: 832-310-9437

Thanh Trần - Tran Air Tech
(Sửa Máy Lạnh - Lắp ráp, sửa chữa, thay các loại máy lạnh, máy sưởi)


Điện thoại: 281-288-9250, 281-686-6326

Thái Sơn
(Sửa Máy Lạnh - Nhận mọi công việc về máy lạnh, máy sưởi và lắp ráp hệ thống tủ lạnh cho tư gia và cơ sở thương mại)


Điện thoại: 281-632-9923

Thi - AC & Refrigeration
(Máy lạnh và máy sưởi - Máy lạnh, máy sưởi)

12804 BEXLEY, HOUSTON
Điện thoại: 281-541-1379

Thinh Nguyen - A/C Heating
(Máy lạnh và máy sưởi - Thiết kế, sửa chữa điện lạnh)


Điện thoại: 832-814-4110

Tom Điện Lạnh
(Sửa Đồ Gia Dụng - )


Điện thoại: 713-471-7428

Tony's A/C & Refrigeration
(Sửa Máy Lạnh - Chuyên về máy lạnh, máy sưởi, tù lạnh)


Điện thoại: 281-684-5952, 281-748-7255

Tranco Air Co
(Máy lạnh và máy sưởi - Máy lạnh, máy sưởi, tủ lạnh)

3701 ERIE ST, HOUSTON
Điện thoại: 713-822-6052, 713-643-5106

Tran's A/C
(Máy lạnh và máy sưởi - Máy lạnh, tủ lạnh)


Điện thoại: 713-344-5332

Vĩnh Xuân Ðiện Lạnh
(Máy lạnh và máy sưởi - Sửa, thiết kế máy lạnh. Sửa tủ lạnh, máy nước đá cho tư gia, cơ sở thương mại)

8110 RIPTIDE DR, HOUSTON
Điện thoại: 832-602-8035

vnMetro.com - Các cơ sở thương mại Việt Nam tại Houston         Về Trang Đầu