Nhà Thờ Ðức KiTô Ngôi Lời Nhập Thể
Nhà Thờ Ðức Kitô Ngôi Lời Nhập ThểNhà Thờ Giáo Xứ Ðức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể vùng Southwest do Ðức Ông Lê Xuân Thượng quản nhiệm. Nhà thờ toạ lạc tại địa chỉ:

8503 S. Kirkwood Dr.
Houston, TX 77099
Ðiện thoại: 281-495-2510         
vnMetro.com - Các cơ sở thương mại Việt Nam tại Houston Về Trang Tín Ngưỡng