Nhà Thờ Giáo Xứ Ðức Mẹ La Vang
Nhà Thờ Giáo Xứ Ðức Mẹ La VangNhà Thờ Giáo Xứ Ðức Mẹ La Vang tại Northwest Houston do Linh Mục Ðào Quang Chính quản nhiệm. 
Nhà Thờ toạ lạc tại địa chỉ:

12311 Old Foltin Rd
Houston, TX 77086
Ðiện thoại: 281-999-1672         
vnMetro.com - Các cơ sở thương mại Việt Nam tại Houston Về Trang Tín Ngưỡng