Design và in Gift Card

Chuyên vẽ kiểu và in Gift Card cho các cơ sở thương mại. Không trả tiền hàng tháng. Không qua ngân hàng.

Gift Card in 2 mặt (4 màu mặt trước, màu đen mặt sau.) Trình bày mỹ thuật theo ý khách.

Liên lạc điện thoại: 281-813-1135

Sử dụng thẻ Gift Card để tạo cơ hội giữ khách và quảng bá thương vụ.

Gift Card in

  • Mặt trước: 4 màu
  • Mặt sau: màu đen
  • Đánh số thứ tự
  • Từ tính hay Barcode
  • Dùng với POS System

  • Restaurant POS Software. Đặc biệt hữu hiệu khi giới thiệu món ngon với bạn bè và kèm theo Gift Card.
  • Nails POS Software. Giữ khách cũ tạo thêm khách mới bằng cách bán Gift Card.
  • Gift Card dùng tại một Salon.
  • Gift Card dùng tại bất kỳ Salon nào trong hệ thống.
  • Cung cấp Statement cho khách khi cần.
  • Liên Lạc

  • Cat Doan
  • Tel: 281-813-1135